Spotkanie w ramach Agro Akademii BASF, tym razem poświęcone uprawie ziemniaków odbyło się 21 sierpnia w Chobienicach w gospodarstwie braci Jazdonów. Jego organizatorami oprócz BASF i firmy Onix, były również firmy ADOB, Grimme, Omnivent i Raitech. Była to przede wszystkim okazja to wstępnego podsumowania tego niełatwego dla producentów sezonu.

Trudności w ochronie ziemniaków

Podczas części polowej która odbywała się na ziemniaczanych polach gospodarstwa Marcin Chojecki z BASF zwracał uwagę na pewne aspekty związane z uprawą ziemniaków. Przypomniał o dobrym zaplanowaniu przedplonów pod uprawę tego warzywa. Przy obecnie niestabilnej pogodzie, często się okazuje, że niektóre herbicydy stasowane w roślinach poprzedzających uprawę ziemniaków np. zbożach lub kukurydzy uwidaczniają się w uprawie roślin następczych. Warto na to zwrócić uwagę planując programy ochrony z uwzględnieniem roślin, które będą na tym polu rok później. W tym roku w uprawie ziemniaków, największym problem w ochronie okazała się alternarioza, występowaniu której sprzyjały długo utrzymujące się wysokie temperatury. Potwierdził to również gospodarz spotkania Tomasz Jazdon.

Marcin Chojecki z BASF i Tomasz Jazdon – gospodarz spotkania

W jego gospodarstwie w bieżącym sezonie wykonano na ziemniaczanych polach średnio 5 zabiegów fungicydowych. W tym sezonie to nie zaraza ziemniaka ale alternarioza stanowiła główny problem w ochronie ziemniaka i środki ochrony dobieraliśmy głównie pod kątem zwalczania tej właśnie choroby – podkreślał Tomasz Jazdon. W ocenie zagrożenia ze strony poszczególnych patogenów pomocne okazuje się korzystanie ze stacji meteorologicznych w połączeniu z programami symulującymi rozwój czy to zarazy ziemniaka czy alternariozy. Dobrze sprawdził się wiec w tym roku preparat Cabrio Duo 112 EC zawierający dwie substancje aktywne czyli piraklostrobinę (F500) i dimetomorf. Tym samym fungicyd działa zapobiegawczy oraz interwencyjny, ma działa antysporulacyjnie; lokalnie systemiczne i wgłębne. Zwalcza dwie najważniejsze choroby ziemniaka czyli zarazę ziemniaczaną i alternariozę.

Sporym problemem okazała się stonka ziemniaczana, która niewystarczająco została zwalczona przy użyciu niskich dawek preparatu Prestige Forte 370 FS, który stosowany był głównie pod katem zwalczania Rhizoctonia solanii. Z kolei bardzo niska w tym roku była skuteczność pyretroidów, nawet gdy stasowane były wieczorem lub w nocy, to jednak warunki pogodowe nie sprzyjały ich dobremu działaniu.

Ochrony przed chorobami i szkodnikami nigdy nie można prowadzić rutynowo. Ważna jest obserwacja roślin, lustracja i bazowanie na sprawdzonych i wiarygodnych prognozach pogody – mówił T. Jazdon.

Kontrolę nad zachwaszczeniem ziemniaczanych pól zapewniły 3 zabiegi herbicydowe: Proman 500 SC (2 l/ha) oraz Arcade 880 EC (3  l/ha) zastosowane przedwschodowo oraz środek Rincon 25 SG (35 g/ha) użyty po wschodach sadzeniaków.

Ziemniaczane pola w gospodarstwie Tomasza Jazdona gotowe już były do wykopywania bulw

Nawożenie mineralne wsparte dolistymi zabiegami   

Program nawożenia mineralnego uzupełniono nawożeniem dolistnym realizowanym z użyciem nawozów firmy ADOB, stosując następujące mieszanki:

  • Na początku zakrywania międzyrzędzi : ADOB Profit 18-18-18, ADOB MN IDHA , ADOB Bor, siarczan magnezu
  • Początek tworzenia się bulw: ADOB Profit 10-40-8, ADOB Mn IDHA, ADOB Bor, siarczan magnezu
  • Po kwitnieniu: ADOB Profit 4-12-38, ADOB Bor i siarczan magnezu

O takim programie nawożenia pozytywnie wypowiedział się Tomasz Jazdon – Moim zdaniem to bardzo dobry, dopasowany zestaw makro i mikroelementów do poszczególnych faz rozwojowych roślin (nie tylko ziemniaków, ale również innych warzyw, zbóż , kukurydzy). Nawozy dobrze się rozpuszczają, niektóre pestycydy można z nimi mieszać. Efekty są widoczne bardzo szybko i na pewno przekładają się na wyższe plony.

Pokaz zbioru ziemniaków kombajnem Grimme SE 170-60 (fot. M. Wita)
Część konferencyjną poprowadzili Marcin Chojecki i Maciej Wita z BASF

Część polową zakończyły pokazy maszyn do zbioru ziemniaków z firmy Grimme. Dalszy ciąg spotkania odbywał się w kompleksie restauracyjnym Ostoja, gdzie Kamil Maniak z firmy Omnivent omówił różne systemy przechowywania ziemniaków oraz innych gatunków warzyw. Zachęcał przy tym do przechowywania warzyw w skrzyniach z wymuszonym obiegiem powietrza. System taki zapewnia wieloraki korzyści: pozwala ograniczać straty w masie przechowywanych warzyw, ogranicza ubytki na skutek odparowania, zapewnia lepszą jakość i pozwala elastycznie dysponować przechowywanym towarem.

Kamil Maniak z Omnivent omówił różne systemy przechowywania ziemniaków