Są takie miejsca w Polsce, gdzie uprawa kapusty jest bardzo popularna. Jednym z nich jest rejon Kalisza. Tam towarowe plantacje tego gatunku stanowią częstokroć fundament działalności gospodarstw. Aby uprawa kapusty była ekonomicznie zasadna należy zatroszczyć się o duże i dobre jakościowo wyniki produkcyjne. Pytanie, które zadaje sobie wielu plantatorów brzmi: jak ochronić wysoki plon kapusty? Odpowiedzi na nie udziela Maciej Wita z firmy BASF.

Skąd biorą się problemy?

Przemierzając kraj, podróżując po Polsce, można zauważyć, że uwidoczniają się silne różnice w zagospodarowaniu gruntów uprawnych. W niektórych częściach kraju dominują krajobrazy obfite w ugory i nieużytki. W innych rejonach panuje głód ziemi. Pod Kaliszem mamy do czynienia z drugą z wymienionych sytuacji. Niedostatek ziemi pod uprawę kapusty prowadzi do problemów z płodozmianem. Te zaś skutkują wystąpieniem silnej presji chorób, która niweluje możliwe do osiągnięcia wyniki produkcyjne.

Co przeszkadza kapuście plonować?

Jedną z najpoważniejszych barier, która pod Kaliszem ogranicza wzrost i plon kapusty na jest fuzarioza. To typowy przykład problemu ze zdrowotnością wynikającą z niewłaściwego płodozmianu. Choroba ta przysparza poważniejszych trosk dopiero od kilku lat, lecz trend zarysowujący się od kilku sezonów wskazuje na to, że będzie to coraz większe wyzwanie w kolejnych latach. Przejawem wystąpienia fuzariozy kapusty jest charakterystyczne, pomarańczowe, miejscowe zagniwanie główek. Groźne są także, zwłaszcza w takie sezony jak obecny, choroby grzybowe. W tym gronie warto wymienić czerń krzyżowych, czy suchą zgniliznę kapusty. Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom warto lustrować plantację i na czas sięgnąć po właściwe rozwiązanie.

Jak zadbać o zdrowotność plantacji?

Aby ochronić wysoki plon kapusty warto skorzystać z wypróbowanych i sprawdzonych rozwiązań. Zabieg preparatem Signum 33 WG w dawce 1 kg/ha skutecznie rozwiązuje problem czerni krzyżowych. Aplikacja środka ograniczy jednocześnie wystepowanie suchej zgnilizny kapustnych. Signum 33 WG posiada także efekt AgCelence. Oznacza to, że wykonanie zabiegu przy użyciu tego preparatu poprawia wigor roślin. Reasumując, aplikacja Signum 33 WG nie tylko chroni kapustę przed chorobami grzybowymi, ale pozwala także lepiej jej rosnąć. W ten sposób jest ona w stanie o wiele lepiej wykorzystać swój potencjał plonotwórczy. Więcej szczegółowych informacji zawartych jest w filmie: