Uprawa cebuli z dymki – ochrona i zwalczanie chwastów. FILM

885

Podczas spotkania zorganizowanego na polach firmy ON ZIN w Piotrowicach przez firmę Bejo Zaden i partnerów, przedstawiciel firmy BASF Maciej Wita, przedstawił zalecenia dla ochrony cebuli uprawianej z dymki. Wiele z nich dotyczy i pozostaje aktualne dla tradycyjnie uprawianej cebuli z siewu nasion.

Maciej Wita z BASF przedstawiając zalecenia dotyczące ochrony cebuli poinformował o wprowadzeniu do asortymentu herbicydów dozwolonych do stosowania w cebuli środka Wing® P 462,5 EC. Zawiera w swoim składzie 2 substancje aktywne: pendimetalina (z grupy dinitroanilin, dobrze znany ze środka Stomp) – powoduje zahamowanie podziału komórek. Substancja ta jest głównie pobierana przez podziemne części rośliny tuż po skiełkowaniu na etapie rozwoju siewek. Jest ona również, ale w mniejszym stopniu, absorbowana przez pierwsze młode liście. Ze względu na mechanizm działania pendimetalina jest skuteczna na młode chwasty, w czasie kiełkowania i podczas wschodów. Druga z substancji to dimetenamid (związek z grupy acetamidów) – działa poprzez hamowanie biosyntezy białek, jak również lipidów i giberelin. W wyniku działania dimetenamidu u roślin wrażliwych następuje hamowanie i blokada wzrostu niedługo po skiełkowaniu. Chwasty są niszczone głównie przed ich pojawianiem się. Te zaś, które się pojawią, pozostają karłowate i zniekształcone. Dimetenamid jest pochłaniany przez podziemne i nadziemne części roślin, głównie przez koleoptyl u jednoliściennych i hipokotyl u dwuliściennych.

O skuteczności preparatów firmy BASF, w tym herbicydu Wing P świadczył wygląd plantacji cebuli

Produkt w ramach zastosowań małoobszarowych zyskał rejestrację do stosowania w cebuli i szalotce, porze, roślinach strączkowych, kukurydzy cukrowej oraz szeregu roślin ozdobnych. O skuteczności preparatu można się było przekonać na polu z uprawą dymki, gdzie Wing P zastosowano w dawce 2 l/ha.

Jak najlepiej wykorzystać Wing® P 462,5 EC w uprawie cebuli? Zapraszamy na film: