Mikroorganizmy w uprawie warzyw. Czy warto? Porównania.


Szczególnie istotną rolę w uprawie warzyw odgrywa ryzosfera, która jest warstwą gleby pozostającą pod bezpośrednim wpływem systemu korzeniowego rośliny. Jest to miejsce, z którego system korzeniowy pobiera m.in wodę i składniki pokarmowe potrzebne roślinom do wzrostu, ale także w tej strefie dochodzi do bardzo ważnych interakcji pomiędzy roślinami i mikroorganizmami. W zależności od tego, które mikroorganizmy zasiedlą ryzosferę roślin, możemy obserwować różne efekty ich oddziaływania, dlatego powinno nam zależeć, aby nie dopuścić do kolonizacji ryzosfery i systemu korzeniowego przez bakterie i grzyby chorobotwórcze, a dążyć do tego, aby znalazły się tam mikroorganizmy z grupy PGPM (z angielskiego: Plant Growth Promoting Microorganisms czyli tych, które wspierają procesy wzrostu i rozwoju roślin).

Niezwykle korzystnie rośliny warzyw reagują gdy w ryzosferze roślin znajdują się grzyby mikoryzowe, bakterie z grupy PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) oraz grzyby z rodzaju Trichoderma spp.

Słowo mikoryza powstało od połączenia słów „mycos“ – grzyb oraz „rhizos“ – korzeń, co odpowiada bezpośredniej interakcji, do jakiej dochodzi między systemem korzeniowym a tą grupą mikroorganizmów. Większość gatunków roślin podlega zajwisku mikoryzy, czerpiąc z tego bardzo wiele korzyści. Grzyby mikoryzowe wnikają do komórek korzenia roślin, co pozwala im korzystać z cukrów, które im udostępniają rośliny. W zamian za to zwiększają powierzchnię chłonną korzeni ułatwiając im pobieranie składników pokarmowych (głównie fosforu, azotu, potasu, wapnia), a także mikroelementów oraz wody z głębszych części gleby. Rośliny dzięki temu lepiej znoszą okresowe niedobory wody, ale także wykazują zwiększoną odporność na inwazje patogenów odglebowych. Dodatkowo grzyby mikoryzowe poprawiają właściwości fizyczne gleby produkując glomaliny – związki zwiększające trwałość agregatów glebowych oraz chroniące składniki pokarmowe przed wymywaniem.

Wpływ biopreparatu BACTIM RECEPTOR zawierającego w swoim składzie grzyby mikoryzowe na rozwój, zdrowotność systemu korzeniowego oraz plon selera korzeniowego.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach, 2017

Kolejną grupą bardzo ważnych z punktu widzenia wspierania procesów wzrostu, rozwoju i zdrowotności roślin są bakterie PGPR. Ta grupa mikroorganizmów odpowiada w glebie m.in za solubilizację uwstecznionego fosforu, wiązanie azotu atmosferycznego, produkcję hormonów roślinnych oraz specyficznych związków o zdolnościach np. do kompleksowania składników pokarmowych przez co są one łatwiej dostępne dla roślin. Do tej grupy zaliczamy np. takie bakterie jak Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megterium, Azospirillum brasilense, Azotobacter chroococcum czy Pseudomonas fluorescens. Zastosowanie tych mikroorganizmów daje świetne rezultaty.

Wpływ biopreparatu BACTIM STARTER oraz BACTIM VIGOR zawierających w swoim składzie bakterie z grupy PGPR na wzrost i plonowanie cebuli.

Doświadczenie prowadzone na polach zlokalizowanych w okolicy Skalbmierza (woj. świętokrzyskie), 2016 r.

Bardzo ważną grupą mikroorganizmów pozytywnie oddziałujących na rośliny są grzyby z rodzaju Trichoderma spp. Te mikroorganizmy mają zdolność do rozkładu materii organicznej w glebie, biosyntezy wielu cennych substancji o działaniu biostymulującym na wzrost i rozwój systemu korzeniowego roślin, ale także do tworzenia naturalnej bariery utrudniającej rozwój sprawców chorób. Trichoderma spp. wprowadzone do środowiska glebowego szybko kolonizują przestrzeń ryzosferową, tworząc bardzo korzystne warunki do prawidłowego rozwoju roślin.

 

Poniżej przykład reakcji roślin na preparat BACTIM FERTIMAX zawierający w swoim składzie grzyby z rodzaju Trichoderma spp.

Reakcja roślin na zastosowanie preparatu BACTIM FERTIMAX

Plon ogólny kapusty pekińskiej – Brzesko 2017 [t/ha]. 1 – Kontrola, 2 – BACTIM FERTIMAX podlewanie rozsady w multiplatach, 3 – BACTIM FERTIMAX polewanie rozsady w multiplatach + opryskiwanie gleby przed sadzeniem.
Przy intensywnej uprawie, stosowaniu znaczących ilości nawozów i środków ochrony roślin, warto sięgnąć po produkty zawierające w swoim składzie ważne dla roślin mikroorganizmy, aby poprawić efekty plonu zarówno pod względem jego ilości jak i jakości.

Kontakt do doradców na stronie www.intermag.pl

Autor Radosław Wilk (Artykuł reklamowy)