Ochrona pomidorów gruntowych przed chorobami

Ochrona pomidorów gruntowych w warunkach naszego kraju jest koniecznością. Nabiera ona szczególnego znaczenia w sezonach o niesprzyjających warunkach dla uprawy tego gatunku. Silna presja chorobowa i niewłaściwe metody zapobiegania i zwalczania zagrożeń mogą w takiej sytuacji doprowadzić do katastrofalnych skutków narażając plantatora na dotkliwe straty finansowe.

Ochrona pomidorów gruntowych

Maciej Wita, BASF

O zagadnieniu tym mówił w Milejowie Maciej Wita z firmy BASF. Przybliżył on charakterystykę wybranych produktów służących do ochrony pomidorów i innych warzyw polowych. Pierwszym z nich jest Signum 33 WG. To preparat w skład w którego wchodzą dwie substancje z różnych grup chemicznych – pirasklobina i boskalid. To sprawia, że  spektrum zwalczanych chorób jest bardzo szerokie, zaś ryzyko wykształcenia przez patogeny odporności krzyżowej znikome. Preparat posiada rejestrację na użycie do zwalczania zarazy ziemniaczanej, szarej pleśni i alternariozy. Zalecana dawka to 1 kg/ha. Signum 33 WG wykazuje jeszcze jedno korzystne działanie: warto zastosować ten produkt także ze względu na uzyskanie wyższej wartości Brix i dla wydłużenia okresu zbiorczego. Cabrio Duo 112 EC służy do zwalczania alternariozy i zarazy ziemniaka. Okres karencji wynosi 3 dni. Działa wgłębnie oraz lokalnie układowo i translaminarnie. Produkt ten można więc rekomendowac do stosowania zapobiegawczego jak i interwencyjnego.  Cabrio Duo 112 EC nie zwalcza wprawdzie chorób bakteryjnych, ale poprzez silny efekt fizjologiczny zapobiega im. Orvego 525 SC zawiera nowoczesną substancję czynną Initium (ametoktradyna). To substancja z nowej grupy chemicznej. Jest to produkt bardzo łatwo mieszalny. Doskonale pokrywa liście, nawet przy niższym zużyciu wody w przygotowaniu cieczy roboczej. Zwalcza zarazę ziemniaka i mączniaka rzekomego dyniowatych. Zalecana dawka to 0,8 l/ha. Zaletą jego użycia jest krótki okres karencji wynoszący tylko 1 dzień. Preparatu nie należy stosować częściej niż 3 razy w sezonie.