Warzywa polowe to nasza specjalizacja

Arat pietruszka
Łukasz Kaczmarczyk (z lewej) i Paweł Glanowski (Bejo) prezentują pietruszkę odmiany Arat

W pierwszych dniach września odwiedziliśmy gospodarstwo Łukasza Kaczmarczyka w Więckowicach koło Proszowic (woj. małopolskie), może zasługiwać na wyróżnienie. Powodem tego była kondycja warzyw uprawianych tutaj w tym sezonie na około 24 ha. Na uwagę zwracała bardzo dobra jakość plonu i zapowiadająca się jego wielkość. Plantator dąży również do tego, aby wszystkie pola były nawadniane. Cześć warzyw przechowuje się – maksymalna pojemność chłodni to 350 ton.

Dominująca korzeniówka

W gospodarstwie Ł. Kaczmarczyka, to warzywa korzeniowe dominują w uprawie. Marchew w tym sezonie uprawia się na około 9 ha, a pietruszkę na 6 ha. W minionych latach pietruszkę uprawiliśmy na większym areale, w tym zmniejszyliśmy, ale udało się lepiej zadbać o to warzywo. Dzięki temu zapowiada się ono bardzo dobrej jakości – informował producent.

W przypadku marchwi w uprawie na wczesny zbiór znajduje się Natuna F1 (Bejo) oraz Noraway F1 (Bejo) z siewu kwietniowego. Do przechowywania uprawia się również odmianę Norway F1 oraz Volcano F1 (Hazera). W przypadku odmiany Noway F1, uprawianej do przechowywania, dobrze sprawdza się tutaj czerwcowy termin siewu. W tym roku było to 6 czerwca. Ten późny termin siewu w okresie wykopywania zapewnia nam bardzo dobrej jakości, młodą marchew, która się dobrze przechowują. Trzeba pamiętać, aby odmianę tą uprawiać na dobrych glebach, minimum drugiej klasy, wówczas ma się pewność dobrej jakości plonu – rekomendował Ł. Kaczmarczyk.

Bezpośrednio po siewie do zwalczania chwastów zastosowano herbicyd Somp Aqua 455 SC (1,5 l/ha) + Sencor Liquid 600 SC (0,2 l/ha) + adiuwant (0,3 l/ha). Po wschodach i osiągnięciu przez marchew wysokości około 7 cm chwasty zwalczano pierwszy raz mieszaniną: Somp Aqua 455 SC (0,1 l/ha) + Basagran 480 SL (0,1 l/ha) + Bandur 600 SC (0,1 l/ha). Następnie po około 6–7 dniach wykonano kolejny zabieg herbicydowy mieszaniną Somp Aqua 455 SC (0,4 l/ha) + Bandur 600 SC (0,4 l/ha) + Boxer 800 (0,6 l/ha). W kolejnym tygodniu konieczne było znów zwalczanie chwastów, stosując Somp Aqua 455 SC (0,5 l/ha) + Bandur 600 SC (0,5 l/ha) + Boxer 800 (0,8 l/ha) + Sencor Liquid 600 SC (0,1 l/ha).

Na etapie formowanie redlin przeciwko szkodnikom stosuje się w mieszaninie Vydate 10 G (12 kg/ha) oraz Belem 0,8 MG (12 kg/ha). Na początku lipca marchew opryskiwano również preparatem Proteus 110 OD.

Przedsiewnie, doglebowo zastosowano preparat Contans WG (4 kg/ha). Do zwalczania chorób na początku wschodów marchew opryskiwano np. mieszaniną preparatów Topsin M 500 SC + Acrobat MZ 69 WG przeciwko zgorzelowi siewek. Ważnym zabiegiem w okresie przedzbiorczym jest również zabieg Signum 33 WG, m.in. przeciwko zgniliźnie twardzikowej.

Plony marchwi w tym gospodarstwie uprawianych odmian oscylują na poziomie 50-60 t/ha. Może nie są to rekordowe wyniki, ale dla mnie liczy się przede wszystkim jakość oferowanego produktu, co jest niezbędne w realizowanej w naszym gospodarstwie sprzedaży – informuje Ł. Kaczmarczyk.

Ten rok według plantatora jest wyjątkowo trudny w uprawie warzyw korzeniowych. Głównie z powodu panującej w regionie suszy, która dawała się we znaki, mimo możliwości nawadniania pól za pomocą deszczowni szpulowych. W przypadku plantacji pietruszki do początku września wykonano 4 zabiegi takimi produktami jak: Kier 450 SC, Terpen S oraz 2 razy mieszaniną produktów Topsin M 500 SC + Acrobat MZ 69 WG. Przy okazji zabiegów fungicydowych rośliny są również dolistnie dokarmiane nawozami, zazwyczaj o zrównoważonym składzie z mikroelementami.

W gospodarstwie, od kilku sezonów doglebowo na wszystkich polach gdzie uprawia się warzywa stosuje się produkt HumiAgra (1 kg/ha) oraz Bacterplant (1 kg/ha). Produkty te stosowano zazwyczaj jesienią, w tym roku aplikowano je wiosną i w ocenie plantatora wydaje się, że ten wiosenny termin aplikacji może być nawet lepszy. Produkty HumiAgra (0,1 kg/ha) oraz Bacterplant (0,5 kg/ha) stosowane są dodatkowo w okresie przedzbiorczym.

Kapusta biała

Jak informuje Ł. Kaczmarczyk kapustę białą w gospodarstwie produkuje w tym sezonie na 2,3 ha. W uprawie znajdują się, dominujący Expect F1oraz Mucsuma F1 (Rijk Zwan) wysadzane w obsadzie około 35 000 szt./ha. Od trzech sezonów stawiam jednak na odmianę Expect F1, która m.in. bardzo dobrze się przechowuje. Tegoroczna sprzedaż tej kreacji skończyła się 10 czerwca. Główki tej kapusty w naszym gospodarstwie osiągają wielkość około 2,5 kg. Odmiana ta zasługuje również na uwagę z powodu jej znacznej odporności na choroby – informował Ł. Kaczmarczyk.

Tegoroczne nasadzenia tej kreacji rozpoczynano 10 czerwca – około 1 miesiąc po ogólnie przyjętych terminach. Kapust ta należy do późnych, o około 140 dniowym terminie wegetacji, jednak mimo późnego terminu sadzenia dobrze dorasta. Na początku września jej główki miały już masę około 1 kg. Ten późny termin sadzenia ma również tą zaletę, że wycinane w październiku kapusty nie będą przetrzymane na polu. Będą jeszcze młodymi kapustami o dobrej jakości główek. Takie najlepiej się przechowują zapewniając do późnej wiosny bardzo dobrej jakości towar – informował plantator.

W przypadku szkodników, regularnego zwalczania wymagają tantniś krzyżowiaczek, śmietka kapuściana oraz wciornastek. W przypadku śmietki bardzo dobrze oceniana jest skuteczność preparatu Benevia 100 OD, którą w tym sezonie wykonano dwa zabiegi. Nie jest to tani preparat, ale wysoko oceniam jego skuteczność jeśli chodzi o spektrum zwalczanych przez ten produkt szkodników – ocenia Ł. Kaczmarczyk. Około 3 tygodnie po posadzeniu zaobserwowano tantnisia krzyżowiaczka, wówczas wykonano zabieg preparatem Coragen 200 SC. W czasie kolejnego naloty tego szkodnika zastosowano zarejestrowany Affirm 095 SG .

Kapusta włoska

W uprawie znajduje się również kapusta włoska. Plantator stawia na sprawdzoną odmianę o nazwie Wirosa F1 (Bejo). Jest to odmiana, która dobrze się przechowuje. Czasami jeśli nie ma mroźnej zimy, można pokusić się o jej pozostawienie w polu. Odmiana ta zasługuje również na uwagę z uwagi na kształtne, ciężkie główki i ładny kolor liści. W przypadku tej odmiany zdecydowano się posadzić rozsadę zaprawianą preparatem Verimark 200 SC. Plantacja była zakładana na przełomie maja-czerwca. Rośliny były sadzone w rozstawie 63 cm x 55 cm w rzędzie.

Cebula ozima

W tym gospodarstwie z dobrymi wynikami uprawia się również cebulę ozimą. Wysiewa się ją z reguły około 20 sierpnia. W tym roku warzywo to jest uprawiane na 3 ha. Plantacja jest nawadniana, i już 1 września obserwowano bardzo dobre i wyrównane wschody. W uprawie znajduje się tutaj odmiana Swift F1, w tym roku wysiana w obsadzie około 3,5 jednostki na hektar. Na niewielkim areale, w ramach testów wysiana została również odmiana Senshyu Yellow (ISI Sementi).

Bezpośrednio po siewie pole zostało raz zadeszczowane. Jak informuje Ł. Kaczmarczyk, odmiana ta w jego gospodarstwie dobrze plonuje (w tym roku na poziomie około 50–60 t/ha). Zapewnia przy tym dobrą jakość w okresie letnim, kiedy trafia do sprzedaży. U tej odmiany nie ma również dużych problemów z wybijaniem szczypioru w pęd kwiatostanowy. Bezpośrednio po siewie do zwalczania chwastów zastosowano Somp Aqua 455 SC (1,5 ) + adjuwant (0,3 l/ha). Tydzień po siewie zastosowano mieszaninę takich herbicydów jak: Basagran 480 SL (0,1 l/ha) + Bandur 600 SC (0,05 l/ha).

Warzywa z naszego gospodarstwa mają bardzo dobrą jakość. Dzięki temu możemy całość produkcji sprzedawać przez firmy dostarczające warzywa do sieci supermarketów. Tam ważnym elementem jest produkcja warzyw bez pozostałości. Widzę jednak, że przestrzegając zaleceń podawanych w aktualnych programach ochrony roślin i stosując rozważnie preparaty nawet w trudnych sezonach, a takim był rok 2020, nie mama problemów z pozostałościami. Potwierdzeniem tego są regularnie prowadzone badania trafiających do sprzedaży warzyw – informuje Ł. Kaczmarczyk