Agencja Rynku Rolnego informuje, iż począwszy od dnia 30 września 2016 r. to jest z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r., uruchamia kolejny mechanizm WPR „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.

Producenci zainteresowani wsparciem od dnia 30 września br. mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na udostępnionym formularzu PDF (Powiadomienie RDK_2016/921).(.pdf)

Formularze oraz szczegółowe informacje można uzyskać w PDF „Warunkach uczestnictwa w mechanizmie Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)” – czytaj tutaj

ARR podkreśla, iż powiadomienia złożone przed ww. terminem tj. 30 września br. nie będą mogły zostać rozpatrzone ze względu na wejście w życie przepisów ww. rozporządzenia od tego dnia.