Do niedawna bardzo rzadko lub wcale niespotykane na uprawach warzyw polowych, w tym roku czynią coraz większe szkody. Unoszące się nad roślinami białe muszki to nic innego jak mączlik szklarniowy. Staje się on poważnym szkodnikiem warzyw kapustnych, wymagającym zwalczania na plantacjach towarowych.

Mączlik szklarniowy, do niedawna był szkodnikiem związanym przede wszystkim z uprawami warzyw i kwiatów pod osłonami. Sporadycznie był spotykany na uprawach warzyw zlokalizowanych blisko obiektów szklarniowych czy tuneli. Obserwacje z ubiegłego roku wskazują, że może on stanowić duże zagrożenie także dla warzyw uprawianych w polu, przede wszystkim kapustnych. Obserwowany był dotychczas głównie na kapuście brukselskiej oraz brokułach. W tym roku, już w połowie czerwca zauważany był na dużych plantacjach kalafiorów, brokułów czy kapusty, oddalonych od obiektów szklarniowych. Skąd się tam wziął? W przypadku zakupu rozsady to właśnie wraz z nią mączlik może trafić na plantacje warzyw. Tegoroczne warunki pogodowe z wysokimi temperaturami w dzień sprzyjają jego rozwojowi. Tam gdzie szkodnik ten pojawi się w dużym nasileniu, konieczne może być jego zwalczanie.

IMG_6757
Mączlik, owad dorosły na liściu brokuła

 

Opis szkodnika. Owad dorosły jest niewielkim (1-1,5 mm długości), pluskwiakiem z jedną parą skrzydeł. Ciało mączlika jest barwy zielonkawej, natomiast silne pokrycie ciała i skrzydeł warstwą wosku sprawia, że przybiera śnieżnobiałą barwę. Larwa pierwszego stadium, długości około 0,3 mm, jest płaska i ma żółtawobiałe zabarwienie ciała. Poczwarka pokryta grubszą warstwą wosku, co czyni ją podobną do okrągłej puszki. Pełny cykl rozwojowy, w zależności od temperatury, trwa 3 – 5 tygodni, przy czym najszybciej przebiega w temperaturze 23-25oC.

Szkodliwość. Larwy i osobniki dorosłe mączlika odżywiają się bezpośrednio sokiem pobieranym z tkanki przewodzącej liści. W trakcie pobierania soku wydalają duże ilości lepkiej substancji zwanej rosą miodową, która osadza się na powierzchni liści i owoców. Na rosie miodowej rozwijają się z czasem grzyby sadzakowe, a tkanki roślin pokrywają się czarną lepką substancją. Żerowanie mączlików, powoduje ogładzanie roślin, a przy silnym pokryciu liści grzybami sadzonkowymi dochodzi do zahamowania fotosyntezy i zmniejszanie intensywności oddychania.

Profilaktyka i zwalczanie. Jak już było wspomniane, mączlik na polowe uprawy warzyw może przenosić się z upraw pod osłonami lub wraz z rozsadą, zwłaszcza gdy ta produkowana jest w szklarniach. Dlatego w przypadku gdy rozsada jest nabywana z firm, które specjalizują się w jej produkcji, można ją przed posadzeniem w pole opryskać rozsadę środkiem Movento. W przypadku zwalczania mączlika na rosnących już w polu roślinach, konieczne będzie serii zabiegów (minimum 2-3), gdyż obecnie zarejestrowane preparaty mają głównie działanie na owady dorosłe. W celu wczesnego wykrycia szkodnika, można na polach wywiesić żółte tablice lepowe, na które szkodnik ten bardzo dobrze się wyłapuje.