Alternarioza pomidora: zwalczanie, oprysk, objawyAlternarioza pomidora jest chorobą grzybową, która atakuje przede wszystkim plantacje pomidora gruntowego, choć zdarza się także, że jest obserwowana na roślinach uprawianych pod osłonami. Jej rozwojowi sprzyjają specyficzne warunki: ciepła i sucha pogoda. Choroba atakuje od maja, choć najczęściej od połowy czerwca do września. Jej wystąpienie na roślinach ogranicza ich możliwości produkcyjne, więc redukuje dochodowość prowadzenia uprawy. Alternarioza atakuje także owoce.

Alternarioza pomidora – zwalczanie

Już we wstępie zawarta jest informacja o tym dlaczego należy zwalczać tę chorobę. Utrzymanie roślin w dobrej zdrowotności jest warunkiem koniecznym do spełnienia, jeżeli projekt w postaci plantacji pomidorów gruntowych ma przynieść spodziewany rezultat na płaszczyźnie ekonomicznej. Zapobieganie wystąpieniu i rozwojowi alternariozy pomidora polega na sadzeniu zdrowej rozsady z uzyskanej z nasion ze sprawdzonych źródeł oraz niszczeniu resztek roślinnych. Stanowią one naturalne środowisko do zimowania sprawcy choroby. Zwalczanie alternariozy występującej na pomidorach realizuje się poprzez wykonywanie zabiegów fungicydowych zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby.

Alternarioza pomidora – produkty do jej zwalczania

Jest kilka grup preparatów, które w tych celach mogą być przydatne. Na rynku jest obecnie przeszło dwadzieścia produktów zawierających azoksystrobinę. Są też produkty zawierające ten związek chemiczny uzupełnione o difenokonazol. Pierwsze stosuje się przede wszystkim zapobiegawczo, a te o bogatszej kompozycji można włączyć do programu ochrony nieco później. Wszystkie te produkty posiadają dopuszczenie do potrójnego stosowania w sezonie. Difenokonazol bywa także łączony z mandipropamidem w fungicydach do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w początkowej fazie infekcji. Podobne właściwości ma dość szeroka grupa produktów dwuskładnikowych na bazie piraklostrobiny i boskalidu lub piraklostrobiny i dimetomorfu. Alternarioza pomidora może być także zwalczana produktem zawierającym wyłącznie ditiokarbaminiany, choć jeszcze niedawno dopuszczone do użytku były środki na bazie ditiokarbaminianów w połączeniu z pochodnymi kwasu cynamonowego, karbaminianami, fenyloamidami lub iminoacetylomocznikami. Przedstawiciel ostatniej z wymienionych grup, cymoksanil, spotykany jest także w niektórych fungicydach w połączeniu z miedzią. Plantatorzy mogą stosować także typowo miedziowe rozwiązania. Na rynku jest także produkt, który w swym składzie zawiera fluksapyroksad i difenokonazol.

Alternarioza pomidora – oprysk naturalny

Istnieją także niechemiczne metody zwalczania alternariozy pomidora. Gotowym rozwiązaniem o wysokiej skuteczności działania jest zastosowanie preparatu mikrobiologicznego Serenade ASO. W składzie swym zawiera on bakterie Bacillus subtilis, szczep QST 713. Występującą one naturalnie w przyrodzie wykazując działanie grzybobójcze oraz fungistatyczne poprzez zakłócenie rozwoju grzybni w wyniku kontaktu z patogenem na powierzchni roślin i wytwarzanie substancji, które zakłócają funkcjonowanie błon komórkowych grzybów. Bacillus subtilis QST 713 ogranicza namnażanie się patogenów także poprzez konkurowanie z nimi o przestrzeń życiową i składniki odżywcze. Obecność tych pożytecznych bakterii dodatkowo indukuje systemiczną odporność rośliny. Środek ten został opracowany z myślą o stosowaniu przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego lub polowego.

Alternarioza pomidora – objawy

Ponieważ omówione zostały już zasadność zwalczania alternariozy pomidora oraz jej chemiczne i biologiczne metody, to pora dopowiedzieć jeszcze jak chorobę te rozpoznać. Pierwsze jej objawy uwidoczniają się na liściach i mają postać ciemnych plam o wielkości nieprzekraczającej 2 cm, które ograniczane są przez nerwy liścia. Podobnie wyglądające przebarwienia spostrzec można na ogonkach liściowych oraz na łodydze. Na owocach zaś objawy alternariozy pomidora widoczne są w postaci lekko zagłębionych plam o wyraźnych brzegach.