Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło aplikację publiczną „zgłoś szkodę rolniczą”. Za jej pośrednictwem producenci rolni np. poszkodowani w wyniku suszy w roku 2022 mogli złożyć wniosek o oszacowanie szkód. Logując się do tej aplikacji należało ocenić, czy potrzebna jest nam kalkulacja, czy protokół przesłany na urządzenie mobilne. Jeden producent rolny nie może bowiem skorzystać z obu opcji. 

Kiedy kalkulacja, a kiedy protokół?

Resort rolnictwa przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami aplikacja „zgłoś szkodę rolniczą” jest w stanie wygenerować zwrotnie albo kalkulację, albo protokół oszacowania szkód. Czym się różnią oba dokumenty?

W przypadku kalkulacji z oszacowania mówimy o takich szkodach, które wynoszą mniej niż 30% średniorocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Protokół oszacowania będzie natomiast potrzebny w sytuacji, w której szkody przekroczył 30% średniorocznej produkcji rolnej w danym gospodarstwie. 

Dodatkową zaletą aplikacji jest możliwość pobrania informacji na temat upraw oraz szkód, jakie powstały w wyniku suszy w 2022 roku. 

Aplikacja

Liczba informacji jakie należy podać w aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” jest spora i początkowo może wydawać się trudno do uzupełnienia. Korzystając jednak ze szczegółowej instrukcji uzupełnienia wniosku, każdy mógł sobie poradzić z przygotowaniem wniosku. 

Może sądzić, że ta aplikacja będzie już stałym elementem zgłaszania szkód, jeśli te będą objęte formą pomocy finansowej. 

Więcej informacji o tej aplikacji znajdziecie na stronie: www.aplikacje.gov.pl

1. Informacje o uprawach i szkodach w wyniku suszy – jeżeli posiadasz działki lub uprawy, to w tej sekcji będziesz uzupełniał ich szczegółowe informacje i oznaczał, które tereny są dotknięte suszą (wymagane, jeżeli w eWniosek Plus masz zgłoszone uprawy).

2. Informacje o produkcji zwierzęcej – w tej sekcji deklarujesz, czy posiadasz produkcję zwierzęcą i jeżeli tak, to będziesz wprowadzał szczegółowe informacje o niej (wymagane).

3. Informacje o stratach w stawach rybnych – w tej sekcji deklarujesz, czy posiadasz stawy rybne, które doznały strat w wyniku suszy i jeżeli tak, to będziesz wprowadzał ich powierzchnię (wymagane).

4. Informacje o stratach w uprawach trwałych – w tej sekcji deklarujesz, czy posiadasz uprawy trwałe, które doznały strat w wyniku suszy i jeżeli tak, to będziesz wprowadzał szczegółowe informacje o nich (wymagane).

5. Informacje o ubezpieczeniu – w tej sekcji deklarujesz, czy w dniu wystąpienia szkód Twoje gospodarstwo było ubezpieczone i jeżeli tak, to dołączasz odpowiednią dokumentację (wymagane).

6. Podgląd i wysyłka wniosku – w tej sekcji możesz podejrzeć swój wniosek (wszystkie podane do tej pory informacje) oraz pobrać plik PDF z jego zawartością. Jest to ostatni krok, który pozwoli Ci podpisać i wysłać wniosek.