Badanie pH gleby – jak sprawdzić kwasowość gleby?


Uregulowanie odczynu pH gleby to fundamentalny element zakładania i prowadzenia każdej plantacji. Rośliny w tym zakresie wykazują zróżnicowane zapotrzebowanie. Bywa i tak, że odpowiedni odczyn gleby eliminuje pewne problemy. Tak dzieje się w przypadku kapustnych. Utrzymywanie odczynu pH gleby na poziomie powyżej 7,0 zapobiega rozwojowi kiły. Z kolei borówka amerykańska toleruje stanowiska, w których ta wartość wynosi 3,5-4,5. Kwasowość gleby można regulować, dostosowywać do uprawianego gatunku. Do tego celu służy kilka narzędzi. Najpierw jednak należy przeprowadzić badanie pH gleby, by ustalić punkt wyjścia i dalsze konieczne czynności w celu zoptymalizowania warunków wzrostu i plonowania roślin.

Badanie pH gleby. Jak sprawdzić kwasowość gleby?

Ustalenie poziomu kwasowości gleby to warunek konieczny do tego, by wiedzieć czy stanowisko wymaga zakwaszenia, być może zwapnowania, a więc podniesienia odczynu pH,  albo – co też może się wydarzyć – może okazać się że w tym obszarze żadne czynności nie są aktualnie potrzebne. Poznanie gleby, w której plantator zamierza uprawiać rośliny, to jeden z najważniejszych determinantów przyszłego sukcesu. Warto więc czynności analityczne przeprowadzać nie tylko regularnie, nie rzadziej niż co 1-2 lata, ale też prawidłowo. Uzyskane wyniki pozwolą na sformułowanie strategii dalszego postępowania w celu nadania glebie parametrów optymalnych dla uprawianego gatunku.

Jak sprawdzić kwasowość gleby?

Istnieje wiele możliwości sprawdzenia kwasowości gleby. Niektórzy plantatorzy, głównie amatorzy, choć także i zawodowi ogrodnicy, decydują się na przeprowadzanie testów we własnym zakresie. Do tego celu służą m.in. roztwory chemiczne. Uprzednio przygotowaną ampułkę wypełnia się ziemią w zaleconej przez producenta zestawu ilości.

Następnie silnie się nią potrząsa, by roztwór znajdujący się już wcześniej w pojemniku mógł dobrze wymieszać się z wsadem glebowym. Następnie, gdy ziemia opadnie na dno ampułki na podstawie uzyskanej barwy roztworu i załączonego do zestawu wzornika ustala się odczyn pH gleby. To sposób stosunkowo tani, a jednak wielu plantatorów i doradców ogrodniczych decyduje się na zakup przenośnych pH metrów do gleby.  Urządzenia takie miewają także funkcje wykonywania dodatkowych pomiarów, jak np. wilgotności czy konduktywności (zasolenia) gleby.

Stosowanie tych elektronicznych urządzeń jest na ogół proste i ogranicza się w przypadku wielu modeli do wbicia elektrod w grunt i odczytania wyniku. Kwasowość można ustalić także przy okazji oddawania próby do analizy chemicznej gleby metodą ogrodniczą, która pozwoli na uzyskanie informacji także o zasobności podłoża w składniki odżywcze i min. wapń odżywczy. Wysycenie nim gleby przy regulacji jej odczynu pH nastręcza pewnych trudności.

Badanie pH gleby

Zlecenie badania pH gleby można powierzyć jednej z 17 Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolnych zlokalizowanych w każdym województwie. Planując lub już realizując produkcję ogrodniczą warto to uczynić przy okazji analizy metodą ogrodniczą. Daje ona dość pełny obraz zasobności gleby w niezbędne dla roślin makro i mikroelementy, ale na wyniku z przeprowadzonego badania rolnik znajdzie także informacje o pH gleby. Stacje świadczą dość szeroki wachlarz usług analitycznych.

Przed dostarczeniem próby warto więc ustalić  jakie parametry mają zostać określone. Oprócz tych podmiotów usługi takie świadczą także firmy prywatne, jak choćby Instytut Agronomiczny Fertico z Grójca. Pracę laborantom ułatwi właściwie pobrana próba gleby. Najlepiej jeśli jest to wymieszana gleba pobrana z kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu równomiernie rozłożonych miejsc w kwaterze, która jest obiektem zainteresowania plantatora.

Badanie pH gleby – cena

Badania zlecone do fachowego laboratorium jednej ze Stacji Chemiczno-Rolniczych nie są drogie. Podstawowa analiza obejmująca ustalenie odczynu pH gleby to wydatek zaledwie 13 złotych. W przypadku badania metodą ogrodniczą, zwaną inaczej uniwersalną, koszt przeanalizowania jednej próby jedynie nieznacznie przekracza 50 zł. Podmioty z sektora prywatnego ustalają własne cenniki, z którymi należy się zapoznać przed zleceniem badania.