Liczba gospodarstw zajmujących się uprawą ziemniaka stale spada. W ubiegłym roku takich gospodarstw było około 310 tys., a dla porównania w 2010 było ich około 900 tys. Powodem takiego stanu rzeczy z pewnością jest koniunktura towarzysząca temu gatunkowi. Jak to wygląda w tym roku?

Rynek hurtowy ,,Zjazdowa”

Tu trafiają ziemniak produkowane głównie w okolicach Sieradza, polskiego zagłębia młodego ziemniaka. Ceny wahają się w granicach 30-40 gr/kg. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku to ponad 100% mniej – informuje producent z okolic Błaszek. To nie jedyne zmartwienie producentów, ponieważ mimo tak niskich cen brakuję chętnych do zakupów.

Ziemniaki do konfekcjonowania

Zgodnie z harmonogramem odbierane są ziemniaki od tych, którzy podpisali kontrakty, handel z wolnego rynku praktycznie nie istnieje. Ceny w kontraktach oscylują w granicach 400-500 zł za tonę. Cena jest ściśle uzależniona od jakości. Im mniej uszkodzeń mechanicznych czy też spowodowanych przez szkodniki, lepsze wybarwienie i kaliber – tym cena wyższa. Jak na razie surowca jest pod dostatkiem jednak czas pokaże jak będzie pod koniec sezonu. Jak wynika z rozmów z firmami zajmującymi się konfekcjonowaniem ziemniaków, problemy jakościowe są co roku i obecny nie przynosi żadnych sensacji. Kluczowa będzie kwestia dobrego przechowania ziemniaków o czym decyduje typ posiadanych obiektów chłodniczych i doświadczenie producentów.

Do produkcji płatków i granulatów

Ceny jakie można uzyskać to około 500 zł/tonę za surowiec bardzo dobrej jakości. Zaczynają się jednak od 150 zł wzwyż i uzależnione są od jakości która niestety na przestrzeni ostatnich dni znacznie pogorszyła się. Opady deszczu skutkują znacznie częstszym gniciem bulw.

Ile dają zarobić ziemniaki przeznaczone do produkcji skrobi?

W tym kierunku producenci zazwyczaj podpisują kontrakty, które jasno określają stawki. Cena ta zawsze jest uzależniona od zawartości skrobi w ziemniakach, a oprócz tego zakłady praktykują dodatkowe płatności, jak dodatek transportowy, dodatek za zrealizowanie kontraktu, a także dodatek w zależności od terminu dostawy do zakładu. Za ziemniaki o zawartości skrobi 20% z dodatkami można otrzymać na dzień dzisiejszy około 260 zł/tonę netto. Producenci specjalizujący się w produkcji ziemniaków na cele skrobiowe powinni być zadowoleni. O ile cena utrzymuje się podobna do roku ubiegłego, to jest szansa na dobry zysk. Jak dowiadujemy się od zakładów skupujących ziemniaki średnia zawartość skrobi wynosi w tym roku ponad 19%, a plony są na dobrym poziomie choć nie należą do rekordowych.

ziemniaki zbiory
Tegoroczne zbiory ziemniaków należą raczej do przeciętnych

Plony są raczej przeciętne

Sezon ziemniaczany jeszcze w wielu gospodarstwach nie został zamknięty. W tym roku wiele gospodarstw zostało dotkniętych majowymi przymrozkami co z pewnością wpłynęło na niższe plony, podobnie jak chłodna i sucha wiosna. Dalsza część sezonu należała do zarazy ziemniaczanej, która w opinii producentów niosła największe szkody. Jednak plantacje prowadzone w sposób profesjonalny poradziły sobie z tym problemem. Spora ilość opadów w drugiej części sezonu sprzyjała uprawie tego gatunku. Z informacji przekazanych przez zakłady przetwórcze wynika że średnie plony w gospodarstwach, z którymi współpracują wyniosły od 35 do 60 t/ha.