Francuski rynek kalafiorów

Na początku kampanii produkcyjnej 2016/2017 Francuzi opublikowali najnowsze dane szacunkowe dla tegorocznych zbiorów kalafiorów. W porównaniu do roku ubiegłego wielkość produkcji będzie na niższym o prawie 20% poziomie i wyniesie około 257,5 tys. ton.

Zbiory będą również mniejsze w porównaniu do średniej z ostatnich pięciu lat (o około 22%). Na niezmienionym poziomie utrzyma się za to tegoroczna powierzchnia upraw tych warzyw, która oszacowana została na 16,7 tys. ha. W minionym roku Francuzi wyeksportowali w sumie 143,4 tys. ton kalafiorów w tym najwięcej trafiło na rynek niemiecki – niecałe 50,0 tys. ton oraz holenderski pond 18,0 tys. ton. Wielkość ubiegłorocznego importu zamknęła się wynikiem 50,5 tys. ton, z czego niecałe 37,0 tys. ton to dostawy hiszpańskich kalafiorów.

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: Agreste Conjoncture