Jak obliczyć zwiększenie rolne?
Zwiększenie rolne stanowi dodatek do emerytury, należący się osobom, które opłacały składki w KRUS i jednocześnie starają się o emeryturę z ZUS-u. Jest ono formą zadośćuczynienia dla osób, którym nie udało się otrzymać pełnej emerytury rolniczej ze względu, iż ich okres składkowy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosił mniej niż 25 lat. Pojawia się jednak pytanie: “ Jak obliczyć zwiększenie rolne do emerytury?”. Odpowiedź na nie można znaleźć w dalszej części niniejszego artykułu.

Zwiększenie rolne przy emeryturze – kto może się starać?

Zwiększenie rolne dedykowane jest osobom, które płaciły składki zgodnie z systemem rolniczego ubezpieczenia społecznego, a podczas ustalania ich prawa do emerytury nie dodano okresów rolnych do okresów składkowych i nieskładkowych.

Zwiększenie rolne jest również przyznawane członkowi rodziny, który pobiera rentę rodzinną po wyżej wskazanej osobie. To świadczenie zapewnia wsparcie finansowe członkowi, który stracił źródło dochodu w związku ze śmiercią lub niepełnosprawnością płatnika składek rolniczych. Zwiększenie rolne pozwala na zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej i finansowej.

Zwiększenie rolne do emerytury – komu nie przysługuje?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zwiększenie rolne nie jest dostępne dla osób, które posiadają prawo do emerytury bądź renty zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zwiększenie rolne przy emeryturze – jak się ubiegać?

Zwiększenie rolne można otrzymać po osiągnięciu wieku emerytalnego. Osoba, która chce się o nie ubiegać, ma obowiązek złożyć wniosek o zwiększenie rolne oraz zaświadczenie z KRUS potwierdzające okres opłacania składek. Dokumenty te należy przedłożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w dowolnej jednostce ZUS. Wniosek i zaświadczenie można również dostarczyć za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego bądź operatora pocztowego.

Jak obliczyć zwiększenie rolne?

Aby obliczyć zwiększenie rolne, trzeba wziąć pod uwagę art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku, według którego zwiększenie rolne wynosi 1% emerytury podstawowej za wszystkie lata opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Emerytura podstawowa stanowi kwotę najniższej miesięcznej emerytury. Jej wysokość wskazywana jest przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim.

Zwiększenie rolne do emerytury – co zrobić w przypadku odmowy przyznania tego świadczenia?

Wniosek o zwiększenie rolne przy emeryturze jest rozpatrywany przez organ rentowy lub  jednostkę organizacyjną Zakładu wskazaną przez Prezesa ZUS-u. Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku i dołączonych dokumentów organ rentowy wydaje decyzję. Co zrobić w przypadku odmowy? Od decyzji można się odwołać! Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej lub ustnej do sądu okręgowego za pośrednictwem jednostki, która wydała decyzję. Odwołać można się w ciągu od dnia doręczenia decyzji.

Zwiększenie rolne do emerytury – o jakie okresy uzupełnić staż?

Osoby, które chcą ubiegać się o zwiększenie rolne przy emeryturze, powinny wiedzieć, o jakie okresy można uzupełnić staż. Otóż zgodnie z przepisami, o zwiększenie może starać się osoba, która przez dany okres opłacała składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub Fundusz Emerytalny Rolników. Jednak należy pamiętać, że nie wolno uzupełnić stażu pracy o okresy, w których wykonywano pracę w gospodarstwie, lecz nie płacono składek. W tym przypadku wniosek o zwiększenie rolne na pewno zostanie odrzucony.