Jak poprawić życie mikrobiologiczne gleby – informacje z projektu „Burak ćwikłowy #profesjonalnie”Analiza gleby przeprowadzona przed siewem buraka ćwikłowego na plantacji, gdzie realizowany jest projekt „Burak ćwikłowy #profesjonalnie” pokazała celowość uaktywnienia życia mikrobiologicznego w glebie. Dlatego zdecydowano się wykonać zabieg wpływający na znajdujące się w glebie mikroorganizmy, czy też składniki odżywcze. O korzyściach płynących z tego zabiegu dowiecie się z przygotowanego materiału.

Jak informuje dr Paweł Szyczak z firmy ASCROP, gleba gdzie został wysiany buraczek ćwikłowy ma wysoki odczyn pH 7,8, dużą zawartość fosforu, ale tylko 20% występuje w formie przyswajalnej dla roślin. Gleba ma też dużą zawartość próchnicy. W glebie stwierdzono bogate życie mikrobiologiczne, ale mało aktywne. 

Dlatego w oparciu o analizę biologiczną gleby, na całym polu zastosowano produkt o nazwie Napoleon. Jest to koncentrat kilku substancji czynnych, który ma udowodniony wpływ na wzrost siedmiu podstawowych grup mikroorganizmów występujących w glebie. Dodatkowo dzięki produktowi Napoleon udaje się odblokować składniki odżywcze, które są już w glebie m.in. fosfor, ale także z nawozów granulowanych użytych podczas przygotowania gleby (potas).

Więcej o tym jak stosować produkt Napoleon w uprawie warzyw oraz o korzyściach wynikających z jego zastosowania dowiecie się z materiału.

Dr Paweł Szymczak, zwraca również uwagę na lustrację plantacji buraka ćwikłowego, które z uwagi na panujące warunki pogodowe mogą być infekowane przez sprawcę chwościka buraka i wrazie wystąpienia zagrożenia wykonać niezbędne zabiegi fungicydowi.