Jak ustrzec kapustne przed zgnilizną twardzikową, szarą pleśnią i czernią krzyżowych?

Początkowe objawy alternariozy na kapuście

W związku z trwającym sezonem produkcji warzyw kapustnych warto zwrócić uwagę na zagrażające im choroby. Spore problemy co roku sprawiają patogeny grzybowe powodujące takie choroby jak zgnilizna twardzikowa, szara pleśń oraz czerń krzyżowych.

Zgnilizna twardzikowa coraz groźniejsza

Jest jedną z chorób, której zagrożenie wzrasta z każdym rokiem, wśród roślin warzywniczych i nie tylko. Atakuje również grupy roślin ozdobnych i korzeniowych. To choroba odglebowa, która powodowana jest przez grzyby z rodzaju Sclerotinium. Dodatkowo patogen ten jest polifagiem, a to świadczy o tym, iż może porażać wiele gatunków roślin. Choroba ta stanowi duży problem, głównie w uprawach marchwi, pietruszki, selera korzeniowego, sałaty, roślin kapustnych, papryki, pomidora, a nawet fasoli. Patogen ten poraża również niektóre spośród roślin rolniczych, tj. rzepak, ziemniak, czy tytoń.

Objawy

Zgnilizna twardzikowa objawia się obfitą, puszystą, białą grzybnią, która znajduje się na porażonej tkance. Nieodłącznie z rozwojem choroby w obrębie grzybni pojawiają się czarne zarodniki przetrwalnikowe, są to tzw. sklerocja, które mogą zalegać w glebie do 8, a w opinii niektórych źródeł nawet do 15 lat. Choroba ta może się rozwijać na jeden z dwóch sposobów:

Sklerocjum kiełkuje w strzępkę grzybni, która zaczyna porażać dolne fragmenty roślin, czasami również korzenie (marchew, pietruszka, seler).

Sklerocjum wytwarza apotecjum – owocnik, który wyrasta ponad powierzchnię gleby. W apotecjum tworzą się askospory, wiatropylne zarodniki, które dokonują infekcji zarówno w niższych jak i wyższych partiach roślin.

W warunkach klimatycznych Polski patogen ten może rozwijać się każdą z powyższych dróg. Największe nasilenie infekcji notuje się w przechowalniach lub chłodniach. Źródłem rozwoju choroby w przechowalniach są nie tylko porażone rośliny, ale również pozostałości liści albo ziemia zawierająca sklerocja.

Szara pleśń – groźny przeciwnik

Niezwykle groźną chorobą na plantacjach warzyw kapustnych jest szara pleśń, której sprawcą jest polifagiczny grzyb Botrytis cinerea. Co najgorsze patogen ten może przetrwać zimę na resztkach pożniwnych.

Objawy

Szara pleśń objawia się początkowo poprzez brązowe, wodniste, sprawiające wrażenie nasiąkniętych wodą plamy na liściach. Pierwsze z objawów obserwuje się w okresie przedzbiorczym. Chłodna i wilgotna pogoda to sprzyjające warunki do rozwoju tego patogenu, co skutkuje pokryciem obfitym nalotem zarodników konidialnych grzyba. Niestety, ale największe nasilenie szarej pleśni zaobserwowano w okresie przechowywania kapusty. Choroba ta rozwija się najszybciej w warunkach wysokiej wilgotności 95%-100% i temperaturze 15-20oC.

Objawy szarej pleśni na liściach kalafiora

Czerń krzyżowych

Patogen jest jednym z najczęściej występujących chorób wśród roślin krzyżowych. Głównym sprawcą odpowiedzialnym za zniszczenia są grzyby z rodzaju Alternaria, które powodują właśnie czerń krzyżowych. Jednak są również sprawcami zgorzeli siewek, zgorzeli podstawy główek kapusty, brązowienia róż kalafiora i brokuła. Grzyb najczęściej zimuje w resztkach roślin, ale pierwotnym źródłem infekcji mogą być również nasiona. Patogen rozprzestrzenia się za pomocą zarodników konidialnych.

Objawy

Charakterystyczne skutki rozwoju choroby to ciemno zabarwione, zazwyczaj otoczone żółtą obwódką plamy pojawiające się na porażonych organach. Przy wysokiej wilgotności pojawia się ciemnobrązowy nalot, w którym znajdują się zarodniki konidialne. W następstwie w tych miejscach powstają otwory. Do najczęściej atakowanych należą dolne partie rośliny, najstarsze liście kapusty, kalafiora i kapusty pekińskiej.

Początkowe objawy alternariozy na kapuście

Wiele problemów, a jedno rozwiązanie: Scorpion 325 SC

Na szczęście, istnieje rozwiązanie zwalczające wszystkie wymienione powyżej patogeny. Mowa o preparacie Scorpion, który jest przełomowym fungicydem w uprawach warzywniczych, sprawdza się również w walce z tzw. plamistością liści. Scorpion to jeden z niewielu fungicydów, który skutecznie hamuje kiełkowanie zarodników i jednocześnie zatrzymuje rozwój infekcji. Jest on przeznaczony do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Środek Scorpion jest szybko pobierany przez roślinę z powierzchni liści, a następnie przemieszcza się do pozostałych organów, co pozwala na skuteczną ochronę, bez względu na powierzchnię i fragmenty pokryte tym preparatem.

Nawet jednorazowe zastosowanie preparatu Scorpion daje wyraźnie większe bezpieczeństwo i pewność skutecznej ochrony, ponieważ pozwala na jednoczesne zahamowanie zaistniałej infekcji oraz – w okresie panowania warunków sprzyjających infekcji – zapobiega kolejnym.

Preparat Scorpion to optymalna formuła i przełomowe rozwiązanie w ochronie ponad 60 gatunków warzyw. Szerokie zastosowanie i spektrum zwalczanych chorób oraz działanie interwencyjne i zapobiegawcze to główne, priorytetowe zalety, które doceni każdy producent.

materiał informacyjno- promocyjny z firmy Syngenta Polska