Pod koniec września br. francuskie ministerstwo opublikowało dane dotyczące tegorocznych zbiorów kalafiorów we Francji. W sumie w roku 2015 zbiory powinny ostatecznie wynieść 284,4 tys. ton – to o 7% mniej niż w roku minionym, ale także o 16% mniej wobec średniej wielkości zbiorów z ostatnich pięciu lat.

Zdecydowana większość produkcji to warzywa uprawiane na zachodzie kraju – pochodzi stamtąd około 250,7 tys. ton. Łączna tegoroczna powierzchnia upraw to 16,8 tys. ha – dokładnie tyle samo co przed rokiem, ale o 10% mniej niż jeszcze pięć lat temu. W minionym roku Francuzi wyeksportowali w sumie 141,4 tys. ton kalafiorów – głównie do pozostałych państw członkowskich – 133,5 tys. ton, a tu najwięcej do Niemiec – przeszło 50,0 tys. ton. W tym samym czasie import tych warzyw wyniósł 48,6 tys. ton, z czego największym
dostawcą na francuski rynek była Hiszpania – 36,3 tys. ton.
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: Agreste Conjoncture