Zdaniem francuskich analityków, w bieżącym roku francuskie zbiory marchwi będą o 2% mniejsze wobec poprzedniorocznych i o 5% niższe wobec średniej wielkości zbiorów z ostatnich pięciu lat.

Wstępnie oszacowano je na około 337,7 tys. ton, a łączny obszar upraw marchwi we Francji to 8,15 tys. ha w bieżącym roku (spadek o 3% w stosunku do 2014 roku).

W minionym roku Francuzi wyeksportowali w sumie 104,5 tys. ton tego warzyw, a sprowadzili więcej bo przeszło 141,0 tys. ton. Około 118,5 tys. ton zaimportowanej marchwi pochodziła z pozostałych państw unijnych, w tym najwięcej z Belgii – ponad 60,0 tys. ton. Za to najchętniej francuską marchew kupowały również kraje unijne – i tu ponownie wspomniana już Belgia, która zakupiła jej niecałe 48,0 tys. ton.

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: Agreste Conjuncture