Nawożenie i biostymulacja kapusty

Axel F1

W trakcie Seminarium porowo-kapuścianego 15 grudnia sporo mówiono także o kwestiach związanych z właściwym zaopatrzeniem roślin w składniki odżywcze jak i o ich biostymulacji. Obie kategorie działań można i należy realizować precyzyjnie, by oszczędzać pieniądze a jednocześnie realizować zakładane cele.

Racjonalne nawożenie pora i kapusty

Michał Wojcieszek z firmy Yara

Te wątki podjął w Topoli Królewskiej Michał Wojcieszek z firmy Yara Poland. We wstępie uspokoił zebranych informując, że nawozy ogrodnicze będą dostępne, a z uwagi na normalizujące się ceny zakupy można planować dość spokojnie w kontekście początku sezonu 2024. Następnie poruszył kilka aspektów związanych z poprawnym wykorzystywaniem tej grupy produktów.

Zasobność gleby a także jej odczyn i przede wszystkim dostatek wody to czynniki najsilniej determinujące plonowanie warzyw. Dla uprawy większości warzyw optymalnym poziomem pH gleby jest wartość zbliżona do 7,0. Jednak w przypadku ryzyka pojawienia się kiły kapustnych należy rozważyć podniesienie tego parametru do poziomu ponad 7,1, a w niektórych przypadkach nawet do ponad 7,3.

Warunkiem koniecznym dla poprawnego sformułowania strategii regulacji odczynu pH, ale i ustalenia zasobności gleby w danej kwaterze jest analiza chemiczna prób glebowych. Optymalnym terminem pobierania prób jest jesień lub wiosna.

Yara oferuje dość szeroką gamę nawozów do zastosowania przed siewem lub sadzeniem. W ich gronie prelegent wymienił takie, jak YaraMila Complex, Unika Calcium czy YaraLiva Nitrabor. Polifosforany obecne w YaraMila Complex zapewniają lepszą mobilność fosforu w glebie. Trzeba wiedzieć, że około 50% tego składnika pokarmowego pozostaje w górnych 3 cm warstwie gleby, a pozostała część przenika niżej pozostając jednak w obrębie ryzosfery. W przypadku wielu typowych nawozów fosforowych wysianych pogłównie pierwiastek ten jedynie w nieznacznej mierze trafia głębiej niż na 3 cm w glebę w pojedynczym sezonie.

Ważne jest także dostarczenie łatwo pobieralnego z gleby azotu i wapnia w okresie budowania masy zielonej roślin i źródłem tych składników jest właśnie Nitrabor, wzbogacony dodatkowo o bor, który często występuje w deficycie w polskich glebach.

Yara oferuje plantatorom także gamę nawozów dolistnych, jak np. KristaLeaf Foto czy produkty z gamy Kristalon.  Wzrost róż kalafiorów można poprawić poprzez aplikacje Calcinitu, źródła wapnia, czy YaraVita Actisilu, produktu bogatego w krzem. Doradcy firmy Yara na podstawie wyników analiz gleby i wymogów pokarmowych roślin opracowują kompletne strategie nawożenie, którymi chętnie dzielą się z plantatorami.

Biostymulacja kapusty i pora

Jan Najbar z Biolchim

Jan Najbar z firmy Biolchim we wstępie swojego wystąpienia poinformował, że biostymulatory to narzędzia, które można stosować precyzyjnie dla osiągnięcia zamierzonych celów. Ta grupa produktów chroni rośliny przed stresami powodowanymi np. pogodą czy niewłaściwym użyciem ś.o.r., ale także wspomagają warzywa w poszczególnych procesach fizjologicznych. To ważne funkcje w kontekście uzyskania wysokiego i dobrej jakości plonu. Główne zagrożenia w uprawie warzyw, to słabe przyjęcie na miejscu stałym, zahamowania we wzroście wynikające z różnych czynników, słabe przyswajanie składników odżywczych, niedobite główki – zwłaszcza we wczesnej produkcji kapusty –  czy słaba jakość przechowalnicza.

Biostymulatory mogą mieć zróżnicowane zastosowania: wspomagają przyjęcia, rozwój systemów korzeniowych, zwiększają masę zieloną, polepszają wykorzystanie nawozów i efektywność wykonywanych zabiegów ochrony. Przezwyciężenie stresu transplantacyjnego uzyskać można poprzez podlanie rozsady przed wysadzeniem mieszanką preparatów Nov@ i Sprintalga. Mieszanina tych produktów przyspiesza wydatnie wzrost systemu korzeniowego, co w efekcie przekłada się także na wzrost całych roślin.

Już po posadzeniu stosować można z kolei mieszankę produktów Folifol i Strintalga. Drugi z produktów powstaje na bazie aż trzech różnych gatunków alg, które w swym naturalnym środowisku poddawane są szeregowi stresu. Folifol z kolei odpowiada za bujny wzrost roślin i regenerację po przebytych stresach. Dobrze działa w połączeniu z preparatem Loker. Taka mieszanka sprawia, że szybciej przyrasta masa zielona, tkanki roślinne są mocniejsze, a reakcja na ewentualny stres abiotyczny jest szybsza.

Z kolei połączenie Folicistu z Rizaminą 42 sprzyja uzyskiwaniu plonu cięższego, bardziej zbitego, lepszego do przechowywania. Folifol z Folicystem w połączeniu z nawozem zrównoważonym to z kolei istna bomba energetyczna, która wspomaga rośliny w trudnych warunkach uprawy, np. gdy występują upały lub uszkodzenia herbicydowe.