Nawożenie pomidorów gruntowych

Sebastian Przedzienkowski, Yara Poland

Aby uzyskać zadowalający plon przemysłowego pomidora konieczne jest spełnienie szeregu warunków. Jednym z nich jest zoptymalizowane odżywienie roślin. Nawożenie pomidorów gruntowych powinno się prowadzić w oparciu o analizę zasobności podłoża wykonaną metodą ogrodniczą. Chodzi o zoptymalizowanie wykorzystania nawozów stosowanych posypowo. Natomiast pozakorzeniowe żywienie roślin prowadzić trzeba w zależności od ich kondycji i przebiegu pogody.

Przed wysadzeniem

Nawożenie pomidorów gruntowych jest tematem załączonego poniżej filmu. Na nim Sebsastian Przedzienkowski, reprezentujący firmę Yara Poland, omawia zasady nawożenia roślin na przykładzie racjonalnie prowadzonej plantacji pod Włocławkiem. Tam jeszcze przed wysadzeniem rozsady na stałe miejsce zastosowano produkt Korn-Kali w dawce 300 kg/ha, granulowane wapno 500 kg/ha i YaraMila Complex w dawce 800 kg/ha.

Po wysadzeniu

Po wysadzeniu nawożenie pomidorów gruntowych prowadzono w oparciu o kilka produktów z portfolio firmy Yara. Jednym z nich był YaraLiva Nitrabor. Jego aplikacji zalecana jest 2 i 4 tygodniu po wysadzeniu rozsady w dawce 150 kg/ha. Około 6 tygodni po sadzeniu rekomenduje się zastosować nawóz Unika Calcium. Wykorzystywane były też takie produkty jak Kristalon Żółty, Zielony i Gena oraz YaraLiva Calcinit. Czym podyktowane były takie właśnie decyzje nawozowe? Jak działają te produkty i jaki mają wpływ na wzrost i plonowanie pomidorów? Te kwestie i wiele innych podejmuje Sebastian Przedzienkowski z firmy Yara Poland.