Dobra ochrona herbicydowa, to zniszczone chwasty w fazie siewek


Herbicyd zbożowy Syngenta Boxer 800 EC uzyskał szerszą rejestrację. Oprócz pszenicy ozimej, preparat można obecnie stosować także w pozostałych zbożach ozimych, tj. dla jęczmienia ozimego, żyta i pszenżyta ozimego, a tkże w bardzo szerokiej grupie warzyw, m.in. cebuli i marchwi.

 

Preparat zawiera prosulfokarb (z grupy karbaminianów) – 800 g/l. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 3,0 l/ha. Środek stosuje się jesienią po siewie zbóż, do fazy 3 liści (BBCH 00-13). Optymalnym terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych.

Preparat jest kluczowym elementem strategii antyodpornościowej w zwalczaniu miotły zbożowej w zbożach. Jest idealnym komponentem do mieszanin, a dawka 2l/ha pozwala całkowicie wyeliminować miotłę zbożową. Preparat uzyskał także rejestrację w ziemniaku w dawce 3-5 l/ha.

Dodatkowo, dnia 5 sierpnia 2015 r. Boxer 800 EC uzyskał kolejne rozszerzenie o 33 nowe uprawy warzywne, zioła oraz rośliny ozdobne – czyli zastosowania małoobszarowe: cebula z siewu, cebula z rozsady, cebula z dymki, por z siewu, por z rozsady, czosnek, marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, seler korzeniowy, seler naciowy, chrzan, bobik, groch pastewny, soczewica, łubin żółty, łubin biały, łubin wąskolistny, słonecznik, soja, rośliny zielarskie (dziurawiec zwyczajny, bazylia pospolita, hyzop lekarski, kolendra siewna, kminek zwyczajny, koper włoski, krwawnik pospolity, kozieradka pospolita, lawenda, majeranek, mięta, melisa lekarska, szałwia lekarska, tymianek właściwy) i rośliny ozdobne.

Warto zaznaczyć, że łubin, bobik, soja to rośliny najczęściej uprawiane na tzw. zazielenienie.

Boxer 800 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczony jest do selektywnego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych, ziemniakach, cebuli, porze, czosnku, marchwi, pietruszce korzeniowej, pasternaku, selerze korzeniowym i naciowym, chrzanie, bobiku, grochu pastewnym, lubienie białym i żółtym, łubinie wąskolistnym, soczewicy, słoneczniku, soi, roślinach zielarskich i ozdobnych.

Boxer 800 EC pobierany jest przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania, opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności jego działania. Optymalnym okresem stosowania jest okres tuż przed wschodami i po wschodach chwastów, do ich wczesnych faz rozwojowych.

Do chwastów wrażliwych na działanie prosulfokarbu należą: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowaty, przetacznik perski, przytulia czepna. Średnio wrażliwe to: fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity i wiechlina roczna, natomiast odporna jest chwastnica jednostronna.

W uprawie cebuli Boxer 800 EC może być stosowany od fazy 1 liścia (gdy osiągnie wysokość co najmniej 3 cm) do fazy 5 liścia, w maksymalnej dawce jednorazowej 4 l/ha. Polecane jest stosowania środka w dawkach dzielonych w dwóch zabiegach po 2 l/ha jednorazowo.

W uprawie marchwi i pietruszki korzeniowej środek może być stosowany w fazie 1-2 liści właściwych w maksymalnej dawce jednorazowej 3 l/ha lub w dawkach dzielonych odpowiednio 3 l/ha w pierwszym zabiegu i 2 l/ha w drugim zabiegu.

 

Więcej informacji w etykiecie rejestracyjnej środka.