Zgodnie z zezwoleniem udzielonym przez MRiRW 17 kwietnia 2015 roku, preparat Zato 50 WG zyskał nowe możliwości stosowania w ramach zastosowań środka w uprawach małoobszarowych. Można go już stosować m.in. do ochrony marchwi.

Do tej pory Zato 50 WG mógł być stosowany do zwalczania chorób grzybowych w uprawach sadowniczych i roślinach jagodowych. Zgodnie z nową etykietą fungicyd ten można również używać do ochrony marchwi przed mączniakiem prawdziwym i alternariozą. Zalecana dawka to 0,25 kg/ha, maksymalnie w sezonie można wykonać dwa zabiegi Zato50 WG z zachowaniem minimum 7 dniowego odstępu pomiędzy zabiegami. Zato 50 WG w uprawie marchwi może być stosowany od momentu wykształcenia liści aż do okresu przedzbiorczego. Tu warto pamiętać, że obowiązuje 14-dniowy okres karencji dla tego preparatu.

Zato 50 WG – trifloksystrobina z grupy strobiluryn – cechuje się bardzo dobrym działaniem zapobiegawczym i interwencyjnym. W roślinach działa mezosystemicznie i po zastosowaniu jest odporna na zmywanie przez deszcz.

Zato 50 WG może stanowić cenne uzupełnienie dotychczasowych programów ochrony marchwi, zapewniając jeszcze skuteczniejszą ochronę tego gatunku przed chorobami grzybowymi.