Z dużym zainteresowaniem spotkało się szkolenie, które 25 stycznia dla producentów warzyw zorganizowała w Przyborowicach Górnych koło Płońska firma Boryna, przy współpracy z MODR, odział Poświętne. Podczas szkolenia omawiano zagadnienia z zakresu ochrony i nawożenia warzyw. Największym zainteresowaniem cieszył się jednak wykład zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku, który omówił zagadnienia związane z zatrudnieniem cudzoziemców do prac sezonowych w gospodarstwach rolnych.

Szkolenie otworzył i zgromadzonych przywitał Wiesław Błaszkiewicz z MODR w Poświętnym

Katarzyna Gładka z firmy Bayer przedstawiła możliwości zwalczania chorób i szkodników, które w minionym sezonie były szczególnie uciążliwe dla producentów warzyw. W zwalczaniu szkodników dobrze oceniane są taki insektycydy jak Movento 100 SC i Proteus 110 OD, które zawierają różne substancje aktywne o odmiennych mechanizmach działania. Aby walka ze szkodnikami była skuteczna musi być odpowiednio wcześnie rozpoczęta tzn. jeszcze przed masowym ich występowaniem. W tym celu warto sięgać np. po preparat Emulpar’ 940 EC. Pomocnymi w ochronie roślin, przed chorobami mogą być dwa preparaty biologiczne Serenade ASO i Contans WG. Previcur Energy 840 SL będzie z kolei niezastąpionym środkiem na początku uprawy. Preparat ten można stosować do odkażania gleby i podłoży używanych w produkcji warzywnej, oraz do podlewania rozsady i młodych roślin.

Katarzyna Gładka z firmy Bayer przedstawiła możliwości zwalczania chorób i szkodników

W uprawie pomidora czy papryki produkt chroni młode rośliny przed zgnilizną pierścieniową, zgorzelem siewek i zgnilizną korzeni. Katarzyna Gładka zapraszał również na odbywające się we wrześni Dni Otwarte Pokazowej Farmy Warzywnej Bayer, która znajduje się w Bedlnie koło Kutna. W ich trakcie można zapoznać się z doświadczeniami związanymi m.in. z ochroną warzyw przed najgroźniejszymi agrofagami oraz porównać różne programy ochrony z wykorzystaniem produktów rekomendowanych przez ten koncern.

Tomasz Pisulewski z firmy ICL prezentuje nowy nawóz Agroleaf Liquid Calcium

Tomasz Pisulewski z ICL do nawożenia pogłównego roślin rekomendował gamę nawozów Agromaster, w fertygacji będą się sprawdzać produkty z grupy Solinure. Nawozy Agroleaf to produkty do stosowania dolistnego. Tegoroczną nowością są nawozy Agroleaf Liquid z których ciekawym rozwiązaniem wydaje się nawóz zawierający wapń i azot oraz wyselekcjonowane aminokwasy o nazwie Agroleaf Liquid Calcium.

Piotr Skierkowski z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku przybliżył temat nowej ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców do prac sezonowych. Znowelizowana ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców do prac sezonowych obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku, i całkowicie zmienia sposób zatrudnienia obcokrajowców. Aby legalnie zatrudnić pracownika – cudzoziemca należy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek do PUP, wiosek może być złożony za pośrednictwem internetu. Do każdego złożonego wniosku należy uiścić opłatę urzędową w wysokość 30 zł. Prelegent podkreślał iż, aby prawidłowo wypełnić wniosek, potrzebna jest kserokopia pierwszej strony paszportu cudzoziemca, któremu chcemy powierzyć prace sezonową. Urząd Pracy ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku, zaś w sytuacjach trudniejszych rozpatrzenie wniosku może trwać 30 a w skrajnych nawet 60 dni roboczych. PUP może też odrzucić wniosek i nie wydać zezwolenia na pracę. Jeśli zaś takowe zezwolenie zostanie wpisane do ewidencji, to można przekazać je cudzoziemcowi, aby w Polskim Konsulacie na terenie swojego kraju starał się o uzyskanie wizy i pozwolenia na pracę sezonową, które jest wydawane na okres 9 miesięcy, zaś data ta liczona jest od momentu przekroczenia przez cudzoziemca granicy Rzeczypospolitej. Plantator niezwłocznie po przyjeździe obcokrajowca do gospodarstwa powinien ten fakt zgłosić w PUP. Powinna być również zawarta umowa na podstawie której cudzoziemiec będzie pracował i jeśli podejmujący prace sezonową zamieszkuje w zabudowaniach, należy sporządzić z nim odrębną umowę najmu lokalu mieszkalnego. Wszystkie sporządzone dokumenty muszą być spisane w języku zrozumiałym dla cudzoziemca. Piotr Skierkowski w formie pytań i odpowiedzi starał się najlepiej przybliżyć rolnikom, zagadnienia nowej ustawy oraz prawa i obowiązki z niej płynące. Aby plantatorzy byli świadomi nowo obowiązujących przepisów, i nie narażali się na kłopoty bądź łamanie prawa z tytułu nie znajomości obowiązującej ustawy. Pytań do przedstawionego tematu było bardzo dużo, a wiele z nich trudno było uzyskać stosowane informacje w trakcie jednego spotkania.

Przedstawiciele organizatora szkolenia – firmy Boryna – podkreślali jak ważnym elementem w nowoczesnej produkcji warzyw, jest prawidłowa diagnostyka. Zacząć ją należy od analizy składu chemicznego gleby. Kolejnym krokiem jest dobre przygotowanie stanowiska, na którym zamierzamy założyć uprawę, a więc przeprowadzenia nie tylko odpowiednich uprawek, ale również uprawę przedplonów ograniczających rozwój agrofagów i uszlachetniających stanowisko. Wartym uwagi produktem pozytywnie wpływającym na właściwości gleby jest preparat Humik, który zawiera kwasy humusowe, aminokwasy i związki mineralne (może go stosować poprzez opryskiwanie gleby, przez fertygację lub opryskiwać nim rośliny). Skutecznym nawozem do dolistnego dokarmiania o działaniu biostymulującym jest Aminovital zawierający 24% aminokwasów. Z kolei produktem wspomagającym ochronę roślin okazuje się zawierający fosfor produkt o nazwie Fosactiiv.

Warto dodać, że firma Boryna poza szeroką gamą nawozów i środków ochrony roślin, oferuje różnego rodzaju elementy służące do budowy systemu nawodniającego w tym linie kroplujące, rury PE, przewody typu flat, złączki, kształtki, zawory stacje dozujące i dozowniki. Produkty oferowane przez firmę Boryna można kupić bezpośrednio w jednym z trzech punktów handlowych zlokalizowanych na północnym Mazowszu oraz w sklepie internetowym wpolu.pl.

Albert Zwierzyński