Podatek rolny 2024


Z komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w 2024 roku możemy spodziewać się zwiększenia podatku rolnego aż o 21%. Okazuje się, że będzie to największa podwyżka wśród wszystkich danin w przyszłym roku, co budzi duże zainteresowanie wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne. Co warto wiedzieć na temat podatku rolnego na 2024?

Podatek rolny 2024 – stawka

Podatek rolny to opłata, którą zobowiązani są uiścić właściciele gospodarstw rolnych. To danina od gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, a jej stawka w 2024 roku wzrośnie do 224,08 złotych za jeden hektar przeliczeniowy. To podwyżka o 38,95 złotych w porównaniu z dotychczasową kwotą, która wynosi 185,13 złotych.

Co więcej, za pozostałe grunty rolne w kolejnym roku stawka wyniesie 448,15 złotych za hektar. To w porównaniu z 2023 rokiem przyniesie wzrost o 77,80 złotych na każdym hektarze.

Na co może wpłynąć podwyżka podatku rolnego na 2024 rok?

Podwyżka w kwocie podatku rolnego na 2024 rok może mieć przełożenie na wzrost cen artykułów spożywczych. Musimy również mieć na uwadze, że wraz z początkiem przyszłego roku przestanie obowiązywać zerowa stawka podatku na żywność, co wpłynie na podwyżki w sklepach.

Podatek rolny 2024 – terminy

Podatnicy zobowiązani są do uiszczenia podatku rolnego w czterech ratach, które są proporcjonalne do czasu trwania obowiązku podatkowego. Oznacza to, że kwotę pierwszej należy zapłacić do 15 marca, drugiej do 15 maja, trzeciej do 15 września, natomiast czwartej do 15 listopada.

Jeżeli podatek wynosi mniej niż 100 złotych, to płacimy go wyłącznie w jednej racie. Warto o tym pamiętać, przygotowując się do uiszczenia zobowiązania.

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku rolnego?

Co ważne, nie każdy będący w posiadaniu ziemi musi zapłacić podatek rolny. Płatnikami są jedynie osoby fizyczne lub prawne, które posiadają określone prawa do gruntu, a mianowicie jego właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny czy dzierżawca gospodarstwa rolnego.

Jaki występuje podział stawek podatku rolnego 2024?

W naszym kraju funkcjonują dwie stawki podatku, w tym jedna dla gruntów gospodarstw rolnych, natomiast druga dla pozostałych typów ziem. W drugim przypadku właścicielem może być zarówno osoba prawna, jak i fizyczna.

Podatek rolny 2024 – podsumowanie

Podatek rolny płacony jest od tak zwanych użytków rolnych, wykorzystywanych pod prowadzenie działalności rolniczej. W przyszłym roku możemy spodziewać się wzrostu stawek za hektar przeliczeniowy do 224,08 złotych, co generuje koszty wyższe o 38,95 złotych w porównaniu z bieżącymi opłatami.

Wyższe podatki wiążą się również z większymi kosztami dla rolników, a co za tym idzie – podwyżkami cen żywności. W przypadku największych gospodarstw wzrost opłaty może równać się dziesiątkom, a niejednokrotnie również setkom tysięcy złotych, które będzie trzeba zapłacić w czterech ratach. Pierwsza z nich powinna zostać uiszczona do 15 marca 2024 roku, druga do 15 maja, trzecia do 15 września, natomiast ostatnia do 15 listopada.