Polskie rolnictwo i polska wieś w centrum uwagi Prezydenta RP




Zapewniam o tym, że polskie rolnictwo i polska wieś przez następne pięć lat będą znajdowały się w centrum mojego zainteresowania, tak jak do tej pory mówił Prezydent w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, gdzie wziął udział w posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność.


22 czerwca 2020 roku w Wierzchosławicach podpisana została umowa programowa, zawarta pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

W dokumencie Andrzej Duda zadeklarował podjęcie dalszych działań na rzecz zwiększenia ochrony producentów żywności oraz zobowiązał się do złożenia w Sejmie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przy uwzględnieniu następujących założeń:

  • o gwarancji dla praw emerytalnych rolników,
  • o poszanowania prawa własności ziemi w oparciu o art. 64 Konstytucji RP,
  • o poszanowania celów i instrumentów państwa, które w ramach dbałości o bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwa realizuje politykę rolną, także w relacjach z UE i w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej.

źródło: prezydent.pl