Protesty rolników przynoszą efekty. Czy będzie zmiana stanowiska dotyczącego zmniejszenia zużycia pestycydówNasilające się protesty rolników w większości krajów UE dotyczą m.in. wprowadzanych, czy też zapowiadanych restrykcji dotyczących wycofywanych z użycia wielu pestycydów. W wyniku protestów środowisk rolniczych szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła podczas debaty w europarlamencie, że KE wycofuje projekt zakładający ograniczenie stosowania pestycydów w rolnictwie w UE. 

Jak powiedziała von der Leyen w Strasburgu, KE zaproponowała projekt nowych przepisów w szczytnym celu, jakim jest zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne środki ochrony roślin.

Ale propozycja (…) stała się symbolem polaryzacji. Została odrzucona przez Parlament Europejski. W Radzie również nie ma nad nią postępów. Dlatego też zaproponuję Kolegium (Komisji Europejskiej) wycofanie tego wniosku – poinformowała.

Von der Leyen dodała, że nie oznacza to, iż KE porzuca tę kwestię.

Temat oczywiście pozostaje. Aby móc działać dalej, potrzebny jest szerszy dialog i inne podejście. Na tej podstawie Komisja mogłaby przedstawić nowy projekt, znacznie bardziej dojrzały, stworzony przy zaangażowaniu zainteresowanych stron – wyjaśniła.

W czerwcu 2022 roku KE przyjęła projekt nowego rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin, zakładają ograniczenie o 50 proc. stosowania chemicznych pestycydów w UE do 2030 roku. Takie działania w opinii środowych rolniczych spowodowały by poważane trudności lub wręcz doprowadziłyby znaczących utrudnień w produkcji żywności lub w wielu sytuacja wręcz ją uniemożliwiłyby.