To pozycja, w której dowiecie się o nowych, rekomendowanych przez firmy nasienne odmianach kapusty, ale również znajdziecie solidną dawkę informacji z zakresu uprawy tego warzywa zebraną na 54 stronach. Publikacja ta dostępna jest do pobraniach w formacie PDF lub bezpłatnego otrzymania w wybranych sklepach ogrodniczych.

Spis treści

Jak wyprodukować dobrą rozsadę kapusty – Piotr Borczyński

Kapusta głowiasta od wielu lat uprawiana jest w naszym klimacie z rozsady. W zależności od terminu sadzenia, materiał ten produkowany jest w wielodoniczkach o różnej wielkości. Spotykam też na swojej drodze plantatorów, którzy – z racji przyzwyczajenia – produkują rozsadę rwaną na rozsadniku, ale jest to już margines produkcji.

Odmiany kapust

Wczesna kapusta – ważne aspekty uprawy – Michał Piątek

Uprawa wczesnej kapusty jest trudna, ze względu na nieprzewidywalność warunków pogodowych w Polsce. Silnie różnią się one w poszczególnych sezonach. Trzeba jednak przyznać, że jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, a plantator uniknie poważniejszych błędów agrotechnicznych, to produkcja taka jest dochodowa. W materiale ważne informacje związane z produkcją kapusty na wczesny zbiór.

Gdzie posadzić kapustę – Piotr Borczyński

Uprawy kapusty próbuje wielu. Nie wszyscy jednak sztukę tę opanowali w dostatecznym zakresie, pozwalającym na osiąganie zadowalających wyników produkcyjnych. Jedno z pierwszych pytań, jakie trzeba sobie postawić nim w ogóle zaczniemy brzmi – czy w ogóle mam warunki, aby gatunek ten uprawiać?

Kiła kapusty a nawożenie – Wojciech Kopeć, Yara Poland

Kiła pozostaje jedną z najgroźniejszych chorób gatunków kapustnych. Podstawowymi warunkami zapobiegającym rozwojowi choroby są regulacja odczynu gleby i wybór odmian z tolerancją lub odpornych na niektóre szczepy kiły kapusty. Z punktu widzenia żywienia roślin są jednak jeszcze inne czynniki, które ograniczają presję tej choroby.

Produkcja kapusty z ograniczonymi pozostałościami – dr hab. Jacek Nawrocki

Prowadzenie skutecznej ochrony przed agrofagami (patogenami, szkodnikami czy chwastami) nie tylko w uprawach ogrodniczych nastręcza coraz więcej trudności. Z jednej strony rośnie presja agrofagów i powstają ich formy odporne na daną substancję chemiczną, z drugiej – coraz bardziej zmniejsza się pula środków ochrony roślin zarejestrowanych do użycia, a nowych substancji aktywnych nie przybywa tak szybko.

Wpływ formy miedzi na skuteczność zabiegu przeciwko chorobom bakteryjnym – dr Paweł Szymczak

Bakteriozy od lat stanowią poważne zagrożenie w uprawie warzyw kapustnych. Rozwojowi tych chorób sprzyjają wysoka zarówno temperatura, jak i wilgotność powietrza, zwłaszcza w nocy. Obecnie jedynym skutecznym i bezpiecznym rozwiązaniem są opryskiwania preparatami miedziowymi.

Przygotowanie chłodni do przechowywania – Szymon Cieśliński

Coraz większa grupa producentów warzyw kapustnych decyduje się na ich przechowywanie. Nie wolno jednak zapominać, że podczas procesu przechowywania może dojść do znacznych strat zarówno w ilości, jak i jakości magazynowanego towaru. Najczęściej są one wynikiem przechowywania towaru niewłaściwie przygotowanego na polu.

Kiszenie kapusty – Michał Piątek

Przez niektórych plantatorów kapusty jej kiszenie postrzegane jest nie tylko jako możliwość zagospodarowania plonu uzyskiwanego we własnym gospodarstwie, ale także jako szansa na wartość dodaną w produkcji tego warzywa i uzyskanie dodatkowego przychodu. Nie dziwi więc, że część z nich wyspecjalizowała się w równocześnie uprawie kapusty i jej kiszeniu.