Rozmowy polsko-ukraińskie we Lwowie


Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski uczestniczył 11 marca w IX posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej, która odbyła się we Lwowie. W spotkaniu brał również udział główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk.

Tematyka posiedzenia Komisji Międzyrządowej

Minister Czesław Siekierski podsumował stan współpracy między Polską a Ukrainą w sektorze rolno-spożywczym. Podkreślił, że w tych dziedzinach Polska i Ukraina zawsze będą ze sobą zarówno współpracowały, jak i rywalizowały.

Polski minister poruszył kwestię importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Wyjaśnił, że zmiana tras logistycznych oraz liberalizacja handlu między Unią Europejską a Ukrainą spowodowały lawinowy wzrost importu niektórych produktów rolno-spożywczych do Polski. W reakcji na poważne zakłócenia na rynkach rolnych i rosnące niepokoje społeczne Polska musiała wprowadzić pewne ograniczenia w imporcie wybranych towarów z Ukrainy.

– Zależy nam na wypracowaniu akceptowalnego dla wszystkich uczestników sposobu zabezpieczania się przed negatywnymi skutkami importu rolnego z Ukrainy – podkreślił minister Siekierski.

Szef polskiego resortu rolnictwa wyraził nadzieję na wypracowanie mechanizmu wzajemnego licencjonowania eksportu produktów rolnych.

Odnosząc się do europejskich aspiracji Ukrainy, minister Siekierski zapowiedział, że Polska jest gotowa dzielić się wiedzą i doświadczeniem w dostosowaniu ukraińskiego sektora rolno-spożywczego do wymagań Unii Europejskiej. Wyraził też nadzieję na współpracę Polski i Ukrainy w celu wspólnego eksportu żywności na rynki krajów trzecich.

Główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk podkreślił, że nasze służby weterynaryjne wykonały ogromną pracę w celu zapewnienia kontroli towarów na polsko-ukraińskiej granicy. Podziękował też stronie ukraińskiej za zniesienie restrykcji wobec Polski w związku z rzekomym pomorem drobiu.

Rozmowy dwustronne

Przed posiedzeniem plenarnym Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski spotkał się z ukraińskim ministrem polityki rolnej i żywności Mykołą Solskim oraz wiceministrem gospodarki Ukrainy Tarasem Kaczką.

Ministrowie omówili kwestie handlu produktami rolnymi, biorąc pod uwagę wrażliwości sektorów rolnych obydwu krajów.

Minister Siekierski podkreślił, że konieczne jest zabezpieczenie polskiego rynku przed negatywnymi skutkami nadmiernego importu rolnego z Ukrainy. Zniesienie w przyszłości obecnie obowiązującego zakazu importu będzie wymagać uprzedniego wprowadzenia rozwiązań, które skutecznie i systemowo uregulują ten handel.

Minister Solski poinformował, że ukraińscy eksporterzy w coraz większym stopniu wykorzystują inne niż polski korytarze solidarnościowe w celu wywozu towarów rolnych z Ukrainy, co umożliwi odciążenie polskiej infrastruktury transportowej i zmniejszenie tranzytu.

Ministrowie zgodzili się, że na obecnym etapie potrzebne jest także włączenie się przedstawicieli sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy w dialog i wypracowanie praktycznych rozwiązań. 

Obie strony zgodziły się na kontynuację rozmów 18 marca 2024 r. w Warszawie. Spotkanie to będzie stanowiło przygotowanie do polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych planowanych na 28 marca 2024 r. w Warszawie. 

O posiedzeniach Komisji Międzyrządowej

Współprzewodniczącym Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. współpracy gospodarczej po stronie polskiej jest minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Współprzewodniczącym po stronie ukraińskiej jest wicepremier, minister ds. Reintegracji Terytoriów Tymczasowo Okupowanych Iryna Wereszczuk. Poprzednie, VIII posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej odbyło się 22 września 2022 r. w Rzeszowie.

źródło: MRiRW