W połowie października odwiedzamy Łukasza Wojtasa, który prowadzi niewielkie gospodarstwo w Beskidzie Małym. Uprawia w nim głównie kapustę białą oraz rośliny ozdobne. W tym gospodarstwie produkuje się warzywa w celu sprzedaży detalicznej w okolicach Żywca i Bielska-Białej.

Zapoczątkowanie uprawy

Uprawę kapusty białej zawsze rozpoczyna się tutaj od dobrego przygotowania stanowiska. Podstawą sukcesu obfitych plonów są dobre przedplony, które nie pochodzą z rodziny kapustnych, pomija się gorczycę czy rzepak, które mogłyby prowokować rozwój chorób, takich jak kiła kapusty. Wybieramy nasiona najwyższej jakości firm zagranicznych, sprawdzone pod względem jakościowym i odmianowym. W zakresie odmian zwracam przede wszystkim uwagę na przydatność odmian do poszczególnych zastosowań, czyli np. kiszenia, sprzedaży bezpośredniej lub długiego przechowywania – tłumaczy ogrodnik.

Nawożenie

W tym roku przedplonami były rośliny trawiaste, pole nie było przez wiele lat użytkowane, nie była przeprowadzana uprawa płużna. W miesiącach lipca lub sierpnia nawożono wapnem węglanowym. Dzięki temu pH gleby, na jakim miała być uprawiana kapusta zostało zbliżone do optymalnego dla tego gatunku, które wynosi pH 7-8. Głównymi nawozami wykorzystywanymi pod uprawę kapustnych są nawozy organiczne. Dlatego późną jesienią na polu, gdzie będzie posadzona kapusta został wykorzystany w pełnej dawce obornik koński. Następnie przeprowadzono głęboką orkę i zostawiono na zimę pole w tzw. ostrej skibie.

Przed sadzeniem zaaplikowaliśmy nawozy mineralne, tj. YaraMila Complex w dawce 6 kg/100 m². W połowie czerwca br., w momencie zwierania międzyrzędzi kapusty zastosowano saletrę amonową, w celu dostarczenia azotu mineralnego – informuje Ł. Wojtas.

Cykl produkcyjny

Rozsada jest produkowana samodzielnie w tym gospodarstwie. Nasiona w zależności od odmiany i długości okresu wegetacyjnego, wysiewane są w pierwszej połowie kwietnia. Produkcję rozsady realizowano w multiplatach z ok. 200 otworami za pomocą siewnika, przystosowanego do wysiewu punktowego. Do wysiewu użyto substratu torfowego firmy Kekkilä, a nasiona przysypywano mieszanką piasku i substratu. Palety umieszczono w szklarni, gdzie była utrzymywana temperatura na poziomie 16°C.

Gdy rozsada wytworzyła pierwszy liść właściwy została przeniesiona do tunelu, gdzie panowała trochę niższa temperatura i można było intensywnie wietrzyć, czyli hartować rozsadę. Pogłównie była zasilana roztworem nawozu Kristalon żółty z dużą zawartością fosforu, aby prawidłowo budowała system korzeniowy oraz nawozem Florovit.

Do sadzenia rozsady przystąpiono w maju. Po posadzeniu zastosowano herbicyd Stomp Aqua 455 CS. Jest to preparat do stosowania doglebowego lub nalistnego, z powodzeniem zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne oraz jednoliścienne, co pozwala profilaktycznie ograniczyć wzrost chwastów. Wiosną po posadzeniu kapusta wymagała kilkukrotnego nawadniania, ze względu na panujący w tym okresie deficyt wody w rejonach śląska, a dokładnie w drugiej połowie maja.

Odmiana kapusty białej 'Professor F1′

Odmiany kapusty

W przypadku tegorocznej uprawy wybrano odmiany, które w ocenie rozmówcy sprawdzają się m.in. do kiszenia: ‘Ambrosia F1’ (Seminis) i ‘Professor F1’ (Syngenta). Pierwsza z nich wyróżnia się silnym wzrostem, nawet w gorszych warunkach glebowo-klimatycznych, odmiana ta posiada również wysoką odporność na choroby bakteryjne i grzybowe. Natomiast, odmianę ‘Professor F1’ cechuje silny woskowy nalot, który przyczynia się do większej tolerancji na występujące szkodniki, np. wciornastki. Obie te odmiany idealnie nadają się do przetwórstwa.

Odmiana kapusty białej 'Ambrosia F1′

Ochrona przed chorobami i szkodnikami

Przez cały okres wegetacji była przeprowadzana regularna lustracja uprawy pod kątem możliwości wystąpienia chorób i szkodników. Najczęściej spotykane w tym gospodarstwie szkodniki to pchełka kapuściana, ślimaki, a w miesiącach lipca, sierpnia i września – gąsienice bielinka kapustnika, tantnisia krzyżowiaczka, które wyżerają otwory w liściach kapusty i zanieczyszczają uprawę swoimi odchodami. Kolejnym, trudnym do zwalczenia szkodnikiem jest mszyca, która pojawia się regularnie na liściach kapust, a od kilku lat również mączlik warzywny. Znaczne nasilenie bytowania mączlika plantator wiąże głównie z wysokimi temperaturami w ciągu lata. Wszystkie zabiegi ochrony były przeprowadzane zgodnie z aktualnym programem ochrony roślin.

Jak informuje Ł. Wojtas w jego gospodarstwie są spotykane różne choroby grzybowe i bakteryjne. Najczęściej występujące w produkcji kapusty to szara pleśń, czarna zgnilizna kapusty, alternarioza kapusty. W naszych polach nie zaobserwowaliśmy dotychczas problemów z kiłą kapusty. Myślę, że głównym tego powodem jest przestrzeganie właściwego płodozmianu – stwierdza Łukasz Wojtas. Pojawiające się w trakcie wzrostu rośliny chwasty, usuwano w sposób mechaniczny, czyli ręczny. Były to okazy wyrastające ponad uprawę kapusty, najczęściej żółtlica drobnokwiatowa.

Sprzedaż kapusty

Kapustę wycięto w połowie października, na potrzeby kiszenia. Jak podkreśla ogrodnik: W celu handlu kapusta jest u nas na bieżąco ścinana, szatkowana i pakowana do worków spożywczych mogących pomieścić 10 kg.

Cena kapusty szatkowanej w październiku wynosiła w tym gospodarstwie 1,50–2,50 zł/kg w sprzedaży detalicznej. Natomiast w sprzedaży hurtowej cena w okolicach Bielska-Białej kształtuje się w tym czasie na poziomie 1,00 zł/kg.

Pan Łukasz jest usatysfakcjonowany tegoroczną uprawą, co potwierdza słowami: Obecny rok nie był łatwy dla kapusty, ze względu na dużą ilość chorób, ale wybrane przeze mnie odmiany pozytywnie mnie zaskoczyły. W przyszłym roku planuję również wysiać odmiany: 'Ambrosia F1′ i 'Professor F1.