UWAGA: NAWOZY WCIĄŻ DROŻEJĄ!


Analiza sporządzona przez Beatę Filipiak z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, zawiera informacje uzyskane z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego nawiązujące do cen i stanów zaopatrzenia wybranych punktów handlowych w nawozy mineralne na wrzesień br. Zestawione informacje uzyskano w ważnych punktach sprzedaży nawozów w poszczególnych województwie.Porównując dane z dnia 19 października 2021 roku wynika obecnymi cenami, wynika że ceny wielu nawozów cały czas rosną, nawet w stosunku do górnej granicy stawki z poprzedniego miesiąca. Takie informacje znajdziecie np. na stronie firmy Agrochem.

Dostępna forma mocznika

Biorąc pod uwagę reformy, które wprowadza Ustawa z dnia 7 maja 2020 r., o zmianie ustawy ws. nawozów i nawożeniu wraz z ustawą o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 7 maja 2020 r. (Art. 20 pkt b ustawy o nawozach oraz nawożeniu ogłasza ,,Zabrania się stosowania mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem stosowania mocznika w formie granulowanej zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną’’ i uzyskuje swą ważność z dniem 1 sierpnia 2021 r.). Od 1 sierpnia 2021 r. do bilansu została zaakceptowana cena mocznika w formie granulowanej, wchodzącego w skład inhibitora ureazy lub powłoki biodegradowalnej. Stawki cen mocznika są zestawiane w kategoriach:

– mocznik bez dodatków (spotykany na składach),

– mocznik z inhibitorem ureazy (w danych podawany rodzaj inhibitora),

– mocznik otoczkowany (w danych uwzględniany rodzaj powłoki biodegradowalnej),

– opcjonalnie cena inhibitora w przeliczeniu na 1 tonę mocznika.

Ceny nawozów:

U dystrybutorów zbierane są najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów w zł za decytonę.

Ceny najniższe dla 16 województw wahały się w granicach:

nawozy azotowe:

– saletra amonowa 34% od 130,00 do 212,00 zł/dt,

– saletra amonowa 32% od 121,00 do 209,00 zł/dt,

– saletrzak od 108,00 do 217,00 zł/dt,

– mocznik bez dodatków od 130,00 do 272,00 zł/dt,

– mocznik z inhibitorem ureazy 46% od 180,00 do 296,00 zł/dt,

– mocznik otoczkowany 46% od 200,00 do 525,00 zł/dt,

– inhibitor do mieszania z mocznikiem cena w przeliczeniu na 1 tonę mocznika 46% od 167,00 do 810,00 zł,

– RSM – wodny roztwór saletrzano-mocznikowy 32% od 95,00 do 207,00 zł/dt,

nawozy fosforowe: 

– superfosfat pojedynczy granulowany 19% od 85,00 do 157,00 zł/dt,

– superfosfat wzbogacony 40% od 159,00 do 216,00 zł/dt,

– fosforan amonu/Polidap 18/46%, od 179,00 do 300,00 zł/dt,

nawozy potasowe:

– sól potasowa  60%  od 137,00 do 216,00 zł/dt,

– siarczan potasu 50% od 170,00 do 311,00 zł/dt,

nawozy wieloskładnikowe:

– polifoska 8:24:24 od 183,00 do 238,00 zł/dt,

– polifoska 6:20:30 od 184,00 do 237,00 zł/dt,

– Lubofoska, Tarnogran lub NPK jesienne z 4-6% N od 103,00 do 243,00 zł/dt,

– amofoska 4:16:18 od 106,00 do 186,00 zł/dt,

Ceny najwyższe dla 16 województw wahały się w granicach:

nawozy azotowe:

– saletra amonowa 32% od 145,00 do 252,00 zł/dt,

– saletra amonowa 34% od 158,00 do 250,00 zł/dt,

– saletrzak od 141,00 do 228,00 zł/dt,

– mocznik bez dodatków od 210,00 do 302,00 zł/dt,

– mocznik z inhibitorem ureazy 46% od 190,00 do 328,00 zł/dt,

– mocznik otoczkowany 46% od 218,00 do 545,00 zł/dt,

– inhibitor do mieszania z mocznikiem cena w przeliczeniu na 1 tonę mocznika 46% od 168,00 do 826,00 zł/dt,

– RSM – wodny roztwór saletrzano-mocznikowy 32% od 133,00 do 226,00 zł/dt,

nawozy fosforowe: 

– superfosfat pojedynczy granulowany 19% od 99,00 do 184,00 zł/dt,

– superfosfat wzbogacony 40% od 184,00 do 236,00 zł/dt,

– fosforan amonu/Polidap 18/46%, od 253,00 do 376,00 zł/dt,

nawozy potasowe:

– sól potasowa 60% od 170,00 do 256,00 zł/dt,

– siarczan potasu 50% od 280,00 do 394,00 zł/dt,

nawozy wieloskładnikowe:

– polifoska 8:24:24 od 215,00 do 279,00 zł/dt,

– polifoska 6:20:30 od 218,00 do 278,00 zł/dt,

– Lubofoska, Tarnogran lub NPK jesienne z 4-6% N od 144,00 do 251,00 zł/dt,

– amofoska 4:16:18 od 137,00 do 200,00 zł/dt,

Ceny czystego składnika

Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. Na przykład, cena jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46% wynosi 139 zł, zawartość fosforu w jednej decytonie tego  nawozu wynosi 46 kg, więc cena tych 46 kg fosforu wynosi 139 zł – cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.

Wśród rozpatrywanych przez nas cen nawozów azotowych za wrzesień 2021 r. dla cen maksymalnych, cena czystego składnika – azotu jest najniższa w RSM – wodnym roztworze saletrzano-mocznikowym 32%, następnie w moczniku, na trzecim miejscu – w saletrze amonowej, a najdrożej czysty składnik nadal kosztuje w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy większości województw. Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymuje się podobna tendencja.

Dla nawozów fosforowych na podstawie otrzymanych informacji widoczne jest, zarówno dla cen minimalnych jak i maksymalnych, że czysty składnik jest w większości województw tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40% niż w pojedynczym granulowanym. Ceny fosforanu amonu plasują się pomiędzy nimi, ale bliżej cen superfosfatu pojedynczego granulowanego.

Dla nawozów potasowych nie posiadamy wszystkich danych, gdyż w wielu województwach punkty skupu nie prowadzą sprzedaży siarczanu potasu. Z analizy posiadanych informacji wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak i maksymalnych czysty składnik – potas, jest zdecydowanie tańszy w soli potasowej niż w siarczanie potasu.

Dla nawozów wieloskładnikowych jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny maksymalne czystego składnika w Lubofosce Tarnogranie lub NPK jesiennych są zdecydowanie wyższe niż w pozostałych nawozach wieloskładnikowych przyjętych do analizy – polifoskach oraz amofosce. 

Uwagi doradców raportujących rynek nawozów:

z województwa dolnośląskiego:

Rynek nawozów obecnie jest bardzo dynamiczny ze względu na szybkie i wysokie podwyżki cen. Dostawcy nie kupują nawozów na zapas, obawiając się pozostania z nawozami w wysokich cenach po spadku cen rynkowych. Część dostawców z terenu ma zablokowaną sprzedaż w oczekiwaniu na stabilizację cen. Ceny nawozów zmieniają się zbyt szybko, a nawóz równie szybko znika. Dostępność i ceny sprawdzane są indywidualnie przy zamówieniu przez klienta. Drastyczne podwyżki w ciągu tygodnia nawet o około 400 – 500 zł na tonie są przyczyną dużego niepokoju zarówno wśród rolników, jak i dostawców.

z województwa świętokrzyskiego:

Wyraźny wzrost cen nawozów. Najwyższy azotowych i wieloskładnikowych. Zaobserwowano również wzrost cen nawozów fosforowych i potasowych. Występowały braki w asortymentach: saletra amonowa 32, mocznik z inhibitorem, superfosfat wzbogacony, siarczan potasu. Zaobserwowano zmniejszony popyt na nawozy ze strony rolników spowodowany wysoką ceną nawozów. Zmniejszone były również dostawy przez producentów.

z województwa małopolskiego:

Z porównania średnich cen podawanych przez doradców obecnie i rok temu wynika, że ceny wzrosły przeciętnie około 20-30%. Rolnicy, z którymi rozmawiałem twierdzili, że podwyżki są większe, sięgające 40-60%. Jak widać odczucie rolników jest inne. Zaopatrzenie w nawozy zależne jest od punktu sprzedaży, w niektórych brakuje nawozów fosforowych (polidap i superfosfaty), w innych nawozów konkretnych firm (Yara).

Braki w nawozach spowodowane są zmniejszającymi się zamówieniami przez punkty sprzedaży. Rolnicy z powodu wyższych cen zmniejszają ilość wysiewanych nawozów. Również sprzedawcy obawiają się zastoju w obrocie nawozami w okresie zimowym.

Ceny są za kwartał, czyli brane są zarówno ceny z lipca jak i z końca września, co przy szybkich wzrostach cen powoduje duże różnice między cenami minimalnymi, a maksymalnymi.

z województwa podlaskiego:

Nawozy drożeją z dnia na dzień, nastąpiła duża różnica pomiędzy cenami z początku i końca miesiąca. Zarówno sprzedający jak i kupujący wskazują wiele możliwych przyczyn podwyżek: inflacja, wzrost kosztów surowców do produkcji nawozów, brak surowców do produkcji nawozów, możliwa spekulacja cen surowców do produkcji nawozów jak i samych nawozów. Rolnicy deklarują mniejsze zakupy, nie akceptują wysokich cen.

z województwa pomorskiego:

Ceny nawozów w woj. pomorskim są wysokie i ciągle rosną. Najwięcej podrożał mocznik. Rolnicy w naszym województwie nie mają kłopotów z zakupem nawozów, jednak część rolników wstrzymuje się z zakupem. Niektórzy rolnicy deklarują, że ze względu na ceny będą stosować mniejsze ilości nawozów.

z województwa opolskiego:

Po konsultacjach z doradcami z zespołów powiatowych na temat rosnących cen i braku dostępności wielu nawozów wniosek jest taki, że wzrost cen zależy od firm produkujących i pośredników, a brak dostępu do nawozów wynika z braku towaru u dealerów zaopatrujących firmy w nawozy.

Źródło: CDR Brwinów