Sylwia i Zdzisław Wawrzeńczykowie, wzorowi warzywnicy polowi

Tradycją już Dni Ogrodnika odbywających się w Gołuchowie jest finał konkursu o tytuł Wzorowego Ogrodnika. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w obecnym jury wyłoniło najlepszych wzorowych ogrodników w zakresie 6 kategorii. Swoje miejsce wśród laureatów mieli również producenci warzyw polowych.

Ceremonię wręczania nagród dla uczestników tegorocznej edycji Krajowego Konkursu „Wzorowy Ogrodnik” poprowadził prof. dr hab Andrzej Komosa. Wyróżnienia przyznane zostały w sześciu kategoriach, między innymi „Sadownictwo” i „Warzywnictwo gruntowe”. Laureatem pierwszej z wymienionych kategorii został Emil Wrotek, który uprawia jabłonie i grusze, zaś w kategorii warzywnictwo gruntowe za najlepszych ogrodników uznano Sylwię i Zdzisława Wawrzeńczyków. Co szczególnie warte podkreślenia, odznaczenia przyznawane są nie tylko za wysoki poziom ilościowy i jakościowy produkcji, ale i za postawę osobistą i wkład w rozwój ogrodnictwa. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i finalistom konkursu.

Laureaci i finaliści krajowego konkursu o tytuł Wzorowego Ogrodnika
Laureaci i finaliści krajowego konkursu o tytuł Wzorowego Ogrodnika

Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją fotograficzną z wydarzenia: