Mniej ziemniaków w UE-5Według najnowszego raportu USDA, produkcja ziemniaków jadalnych u pięciu największych, unijnych producentów tych warzyw będzie w sezonie 2016/2017 o 2% niższa niż w poprzednim sezonie.

W sumie produkcję ziemniaków konsumpcyjnych w omawianym okresie w Belgii, Francji,
Niemczech oraz w Holandii i Polsce oszacowano na około 24,2 mln ton wobec 24,9 mln ton w poprzednim sezonie. Największym, unijnym producentem w bieżącym sezonie, według wyliczeń Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, są Niemcy z produkcją na poziomie 7,5 mln ton oraz Francuzi – 5,2 mln ton. W omawianym okresie największy wzrost zbiorów ziemniaków jadalnych odnotowała Polska – o około 7,1% wobec poprzedniego sezonu, a zbiory oszacowano na około 4,5 mln ton. Więcej w poniższej tabeli:

RYNEK ZIEMNIAKA UE-5

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

mln ton

Razem 23,4 22,1 26,5 24,9 24,2
Belgia 4,1 2,8 3,4 4,1 3,7
Francja 4,5 5,1 6,2 5,4 5,2
Niemcy 7,2 6,8 8,6 7,4 7,5
Holandia 3,4 3,5 3,9 3,8 3,3
Polska 4,2 3,9 4,4 4,2 4,5