W drugiej część internetowej prelekcji 20 listopada dr Maria Grzegorzewska z IO w Skierniewicach (czytaj tutaj) omówiła wpływ potraktowania warzyw 1-metylocyklopropenem (1-MCP) na ich przechowywanie. Obecnie w Polsce wolno stosować ten regulator wzrostu wyłącznie w pomidorach. Dodatkowo, naukowiec wykonała doświadczenia jednak także dla innych gatunków.

O 1-MCP

1-metylocyklopropen (1-MCP) to regulator wzrostu, który blokuje efektywność działania etylenu. Dzięki temu opóźnia się mięknięcie i starzenie tkanki, obniża intensywność oddychania, zachowuje się lepsza twardość, barwa i smak oraz zwiększa się odporność na choroby przechowalnicze warzyw. W Polsce zgodnie z aktualną rejestracją wolno stosować 1-MCP do pomidorów o czerwonej skórce. Wcześniej rejestracją objęte były także inne gatunki, takie jak kapusta głowiasta, pekińska i brokuły. Ta jednak wygasła, nie przedłużono jej.

Pomidory

W IO w Skierniewicach wykonane zostały badania dotyczące wpływu zabiegu 1-MCP na trwałość przechowalniczą pomidorów. Owoce odmiany Admiro zebrano w fazie dojrzałości wynoszącej 10-60% wybarwienia skórki.  Przechowywano je w temperaturze wynoszącej 12°C. Badanie wykonano w trzech grupach: kontrolnej (bez 1-MCP) i dwóch po zastosowaniu roztworu w stężeniu odpowiednio 0,69 ml/l oraz 2,07 ml/l, a zatem trzykrotnie silniejszym. Wyniki przechowywania pomidorów prezentuje poniższa tabela:

Traktowanie 1-MPCDługość przechowywania pomidorów (liczba dni)
1821252839
0,09991705610
0,699998979470
2,079997979763

Przez pierwsze trzy tygodnie nie odnotowywaliśmy większych różnic. Odsetek zdrowych owoców był wszędzie bardzo wysoki. Potem jednak sytuacja zaczęła się różnicować. Po upływie niespełna 40 dni w grupie kontrolnej zaledwie co dziesiąty owoc utrzymał walor handlowy, a tam gdzie stosowany był 1-MCP sytuacja była relatywnie dobra. Badanie wykazało też, że zwiększanie stężenia roztworu nie jest uzasadnione – wyjaśnia dr M. Grzegorzewska. Inne badanie, wykonane przez Annę Wrzodak z IO w Skierniewicach, wykazało że traktowanie pomidorów 1-MCP ma bardzo silny wpływ na spowolnienie wybarwiania owoców.

Brokuły

Badania wykonane zostały także przy przechowywaniu brokułów. Dotyczyły odmiany Parthenon F1. W przypadku tego gatunku także zastosowano trzy kombinacje. Warzywa przechowywano w jednym doświadczeniu przez okres 30 dni, w drugim przez 60 dni. Rezultaty obserwacji prezentuje poniższa tabela:

Stężenie 1-MCP (ml/l)BarwaZwartośćGnicieWartość handlowa głąbaWartość handlowa róży
30 dni w temperaturze 0°C
0,010,09,79,68,6
1,010,09,99,78,8
3,010,010,09,88,8
60 dni w temperaturze 0°C
0,08,99,05,95,04,2
1,09,89,76,66,05,0
3,09,89,86,06,04,7

Rezultaty, jakie uzyskaliśmy dla brokułów pokazują, że przy krótkim przechowywaniu różnice są bardzo minimalne. Uwidaczniają się przy dłuższym pobycie warzyw w przechowalni. Ciekawe były za to wyniki jakie uzyskaliśmy po dodatkowym przetrzymaniu brokułów z pierwszej grupy (30 dni w 0°C) przez kilka dni w temperaturze wynoszącej 15°C (stymulacja wprowadzenia towaru z chłodni do obrotu handlowego). Był to okres od 2 do 6 dni. Za każdym razem barwa i walor handlowy róż najlepszy był w grupie brokułów poddanych zabiegiem roztworu w najwyższym stężeniu – dodała dr M. Grzegorzewska.

Wnioski

Najlepsze rezultaty stosowania 1-MCP uzyskano w przechowywaniu pomidorów. Stosowanie regulatora wzrostu w brokułach widoczne efekty dało jedynie w pewnych okolicznościach (stymulowane warunki wprowadzenia towaru do obrotu handlowego). Doświadczeniem objęta została także kapusta pekińska. Była przechowywana w temperaturze 1°C przez okres ok. 2,5 miesiąca. W tym przypadku jednak nie stwierdzono żadnych znaczących różnic w jakości warzyw z grupy kontrolnej i doświadczalnych.