Agro Akademia BASF – spotkania z przetwórcami (Cz. 1)

Słuchaczami wystąpień byli głównie przedstawiciele zakładów przetwórczych


W dniach 23 i 24 stycznia odbyły się spotkanie w ramach Agro Akademii BASF. Pierwsze w Toruniu, drugie w Lublinie. Zostali na nie zaproszeni przedstawiciele zakładów przetwórczych, by mogli zapoznać się z ofertą firm organizatorów oraz wpływem ich produktów na warzywa dostarczane przez plantatorów na potrzeby przetwórstwa. W gronie podmiotów zaangażowanych w aranżację spotkania znalazły się takie firmy jak BASF, HM.Clause, ADOB, Grupa Mularski i Flortom.

Nawożenie warzyw polowych

Włodzimierz Prus z firmy ADOB mówił o nawożeniu warzyw przeznaczanych do zaopatrzenia zakładów przetwórczych

O zagadnieniu tym mówił Włodzimierz Prus z firmy ADOB. Podmiot ten jest światowym liderem w produkcji azotanu magnezu. Ale oferta nawozów tego polskiego producenta jest o wiele szersza. Są w niej na przykład chelaty IDHA. Technologia 2.0 sprawia, ze pokrycie liści opryskiwanych roślin oraz przyswajalność składników są lepsze. Plantator osiąga więc dobre efekty przy niewielkich nakładach finansowych.  Zaopatrzenie roślin w mikroelementy, przy tak wysokich wydajnościach plonu, jakie uzyskuje się w ostatnich latach, nabiera coraz większej wagi. W ofercie firmy ADOB znajdują się produkty o zbilansowanym, dostosowanym do potrzeb roślin składzie z rodziny ADOB ProFit. Ich użycie, a także późniejsze uzupełnianie mikroelementów jest skuteczną metodą na wypracowanie wysokiego plonu o bardzo dobrej jakości.  ADOB skomponował programy nawożenia poszczególnych gatunków warzyw z uwzględnieniem ich potrzeb w konkretnych fazach rozwoju. Nowym produktem w ofercie firmy ADOB jest Chelat ADOB® Ca IDHA. Nie posiada on azotu, więc na przykład w uprawie pomidora można ten produkt wykorzystywać niemal do zbiorów. Poprawi to jakość owoców, ale nie pozostawi w nich niedozwolonych pozostałości.

Skuteczna ochrona herbicydowa plantacji warzyw

Spotkanie prowadził Maciej Wita z BASF

O najważniejszych produktach w ofercie firmy BASF opowiedział Maciej Wita, który w Toruniu reprezentował ten podmiot. W gronie herbicydów wymienił preparat Stomp Aqua 455 CS. To najsilniej skoncentrowany produkt, zawierający innowacyjną formulację (mikrokapsuły) uwalniająca pendimetalinę stopniowo. Butisan® Duo 400 EC uzyskał niedawno rozszerzenie rejestracji o niektóre gatunki warzyw kapustnych i pory. Stosuje się go w dawce 2,5 l/ha, a jego skuteczność jest wysoka dzięki połączeniu dwóch substancji aktywnych takich jak metazachlor i dimetenamid-P. Focus® Ultra 100 EC to jedyny produkt, którym można zwalczać chwasty jednoliścienne w uprawie kalafiorów. Zawiera on cykloksydym. Zalecana dawka to 1-2 l/ha.

Fungicydy skuteczne w ochronie warzyw polowych

Maciej Wita prezentację fungicydów do ochrony warzyw rozpoczął od Cabrio® Duo 112 EC. W ostatnim czasie preparat ten uzyskał rejestrację na wykorzystanie na plantacjach cebuli do zwalczania mączniaka. Okres karencji wynosi tu 7 dni. Można tym preparatem także zwalczać alternariozę w uprawie pomidorów gruntowych. Signum 33 WG to dobrze znany fungicyd o wysokiej skuteczności. Zawdzięcza ją kompozycji składającej się z dwóch substancji aktywnych o odmiennych mechanizmach działania – piraklostrobina i boskalid. Ma on rejestrację do zwalczania mączniaka rzekomego, alternariozy i co ważne stemphylium vesicarium w uprawie cebuli. Przeciw ostatniemu z wymienionych zagrożeń wybornie działa stosowany zapobiegawczo. Spektrum zastosowań tego preparatu jest jednak niezwykle szerokie. Jest na przykład bardzo skuteczny w ochronie marchwi przed zgnilizną twardzikową. W tym wypadku także najlepsze efekty uzyskuje się zabezpieczając uprawę jeszcze przed wystąpieniem objawów choroby. Signum 33 WG uzyskało także rejestrację na wykorzystanie w ochronie groszku zbieranym na zielono. Można tu wykonać maksymalnie 1 zabieg w dawce 1 kg/ha. Okres karencji wynosi tu 14 dni.