Agrotechnicznie o uprawie pora

Uprawa pora pod siatką ogrodniczą

Rozsada pora, nawozy czy też produkty biologiczne w połączeniu z agrowłókniną lub też zastosowaniem w czasie uprawy specjalnych sieci ogrodniczych w połączeniu z odmianami firmy Enza Zaden i nawożeniem zaproponowanym przez firmę Yara Poland dały w tym roku dobre efekty jeśli chodzi o jakość i termin zbioru porów w gospodarstwie Arnolda Kwiatka ze Złotnik koło Igołomii.

Rozsada pora

Dostarczenia rozsady do gospodarstwa A. Kwiatka, gdzie założona została kolekcja odmian z portfolio firmy Enza Zaden podjęło się przedsiębiorstwo Luty Jacek z pobliskiego Pobiednika Wielkiego. Firma ta jest m.in. dystrybutorem rozsady warzyw włoskiego przedsiębiorstwa Vivai Bacchetto. Rozsad została wyprodukowana w wielodoniczkach 228 komorowych o wysokości około 14 cm i średnicy około 4 mm. Rozsada mająca 12 tygodni została posadzona 19 kwietnia w rozstawie 11 cm w rzędzie i 50 cm międzyrzędzie. Dało to obsadę blisko 146 000 szt./ha. Mimo dużego zagęszczenia rośliny przed zbiorem były wyrównane, co w dużym stopniu jest m.in. dobrej jakości, wyrównaną rozsadą – informował Jakub Wrona z firmy Luty Jacek.

Łukasz Bogaczyk (z lewej) z firmy Enza Zaden i Jakub Wrona z firmy Luty Jacek

Nawóz organiczny

Przedsiębiorstwo reprezentowane przez tego doradcę, dostarczyło również nawóz organiczny o nazwie Fertisol. Produkowany jest z odpowiednio przetworzonego obornika kurzego. Nawóz ten rekomendowany jest w dawce 1,5 do 2 t/ha, a jedna tona tego nawozu odpowiada około 6 tonom świeżego obornika. Zastosowanie nawozu Fertisol daje bardzo dobre efekty w gospodarstwach z intensywną uprawą warzyw, bez braku możliwości uprawy poplonów lub stosowania naturalnego obornika. Nawóz ten efektywnie zwiększa zawartość próchnicy w glebie, znacząco poprawiając jej strukturę gleby i pojemność wodną – rekomendował J. Wrona.

Siatka ogrodnicza – Howicover

J. Wrona zwracał również uwagę na korzyści wynikające z okrywania plantacji na zimę przez sieci ogrodnicze w celu zabezpieczenia roślin przed wymarzaniem lub ograniczeniem szkód powodowanych przez dziką zwierzynę. W ofercie firmy Luty Jacek dostępna jest siatka ogrodnicza Howicover o gramaturze 38 g/m2, siatka jest oferowana w szerokościach od 2 m do 16 m i długości 100 m lub 200 m. Może być ona rozkładana na plantacjach również w okresie wiosennym, wówczas zabezpiecza rośliny przed gradem. Pozytywnie również wpływa na kondycje roślin – pory okrywane tym materiałem mają nie tylko atrakcyjnej jakości, ładne, zielone liście, ale również wyższy plon.

Więcej o korzyściach wynikających z rozwiązań zaproponowanych na plantacji porów w gospodarstwie A. Kwiatka dowiecie się z materiału filmowego:

Skuteczne zwalczanie wciornastków

Na kwaterze z ocenianymi odmianami pora z firmy Enza Zaden testowano produkty z firmy Biocont. W ocenie Katarzyny Woszczyk (Biocont) na uwagę – po zarejestrowaniu w uprawie tego warzywa – zasługuje produkt o nazwie Naturalis. Produkt ten po przeprowadzonej ocenie bardzo dobrze sprawdził się w ograniczeniu populacji wciornastków. Zastosowanie tego produktu doskonale się wpisuje w działania, wspomagające tradycyjne zabiegi chemiczne. Wydaje się, że działanie tego środka w uprawie pora będzie wykazywało wysoką skuteczność z uwagi na pokrój rośliny zapewniający utrzymywanie się odpowiedniej wilgotności, a ta jest niezbędna do właściwego działania zawartego w produkcie Naturalis, entomopatogenicznego grzyba Beauveria bassiana – komentowała K. Woszczyk.

Katarzyny Woszczyk z firmy Biocont informowała o rozwiązaniach do ochrony pora

Z powodzeniem w tej uprawie można już stosować produkt Prev-AM. Jest to swego rodzaju środek owadobójczy, grzybobójczy i roztoczobójczy oparty na mieszance naturalnego, tłoczonego na zimno olejku pomarańczowego, który działa na wiele gatunków szkodników i chorób, zwalczanie których wymagałoby zastosowania różnych produktów. Prev-AM może być stosowany łącznie z produktami zawierającymi spinosad w 2-3 cyklach. Każdy cykl to 2 zabiegi co 7–10 dni. Pierwszy cykl w chwili stwierdzenia obecności wciornastków na roślinie lub objawów ich żerowania. Kolejny w momencie ponownego pojawienia się szkodników oraz trzeci w momencie migracji wciornastków z plantacji cebuli, a więc w czasie gdy ok. 50% szczypioru jest załamana.