Ankieta KE nt. uproszczeń WPR – zachęcamy do udziału
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do udziału w ankiecie opracowanej przez Komisję Europejską na temat procedur i przepisów związanych ze wsparciem finansowym w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), a także na temat innych przepisów dotyczących żywności i rolnictwa w Unii Europejskiej (UE). 

Jak informuje Czesła Siekierski, MRIRW: Zależy mi na tym, żeby opinia polskich rolników na temat obciążeń, z którymi się Państwo borykają w ramach korzystania ze wsparcia pochodzącego ze środków UE, wyraźnie wybrzmiała w dyskusji nad dalszymi zmianami WPR. Uzyskane od Państwa odpowiedzi zostaną poddane wnikliwej analizie, co do obecnego stanu złożoności procedur i posłużą do wypracowania rozwiązań, które umożliwią uproszczenie procesów związanych z korzystaniem ze wsparcia z budżetu Unii Europejskiej.

Kwestionariusz ankiety dostępny będzie do 8 kwietnia 2024 roku pod linkiem: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Consultation_EU_Simplification_2024rs_point_of_view_2024

Ankieta dostępna jest w wersji polskojęzycznej, po wybraniu opcji językowej w prawym górnym rogu.

Liczę na Państwa wsparcie i zaangażowanie! 

Każdy głos będzie stanowił uzupełnienie intensywnych działań Rządu RP w pracy na rzecz usprawniania i upraszczania Wspólnej Polityki Rolnej.

Źródło: minrol.gov.pl