Bezpieczne i udane plony w 2019 roku

Pełna sala podczas potkania w ramach Agro Akademii


W dniu 11 stycznia 2019 w Lublinie miała miejsce Agro Akademia warzyw przemysłowych. Organizatorami konferencji były firmy HM. Clause Polska oraz BASF Polska. Wkład  w organizację wydarzenia wniosły także i inne firmy, takie jak Yara Poland, Grupa Mularski, GPR Krasoń oraz firma Florimex. Specjaliści rozmawiali o tym co zrobić, by rozpoczynający sezon okazał się korzystnym dla wszystkich. Taki cel można zrealizować poprzez udane plony w 2019 roku. Wysokie zbiory dobrego jakościowo plonu to efekt m.in. skutecznej ochrony i dostosowanego do potrzeb nawożenia. Produkując żywność należy też bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Warzywa trafiające do konsumentów muszą być zdrowe, z jak najmniejszą ilością pozostałości.

Nowości w ochronie warzyw na 2019 rok

Maciej Wita z BASF

Przedstawił je Maciej Wita, doradca agronomiczny BASF. Zapowiedział wprowadzenie na polski rynek nowego fungicydu w ochronie warzyw – Dagonis. Będzie on zawierał w swym składzie dwie substancje aktywne. Jedną z nich jest difenokonazol, druką fluksapyroksad (Xemium). Takie zestawienie pozwoli mu skutecznie zwalczać mączniaka prawdziwego, alternariozę, zgniliznę twardzikową i wiele innych chorób grzybowych. Będzie on dostępny w formie koncentratu płynnego, a więc łatwy w zastosowaniu. Szerokie rejestracje sprawią, że będą z niego mogli korzystać producenci wielu gatunków warzyw polowych. Zwłaszcza, że kolejną zaletą tego nowego produktu są niedługie okresy karencji. Preparat jest bezpieczny w zakresie MRL – stosowany zgodnie z etykietą nie stanowi źródła pozostałości, które mogłyby dyskwalifikować plon w obrocie handlowym. Inną ważną nowością dla producentów cebuli i pora jest uzyskanie rozszerzenia Wing P 462,5 EC na stosowanie go w ochronie tych właśnie gatunków. To herbicyd, który skutecznie chroni uprawę nawet przed uciążliwymi chwastami. Prelegent zalecał, by niestosować tego herbicydu w terminie po siewie, tylko poczekać na min. pierwszy liść właściwy i stosować go w dawkach dzielonych. Focus®Ultra to graminicyd, który będzie można w 2019 roku nabywać spakowany z adiuwantem Dash HC. Tego drugiego produktu nie można kupować osobno. Taki zestaw można stosować w ochronie herbicydowej kilku gatunków warzyw, ale szczególnie warto rekomendować go do niszczenia chwastów jednoliściennych na plantacjach kalafiorów. To jedyny na rynku zarejestrowany produkt służący do tego celu. Dodanie adiuwantu Sach HC do preparatu Focus®Ultra pozwala na zredukowanie dawki herbicydu nawet o 50%.

Bezpieczne nawożenie warzyw

Wojciech Kopeć z firmy Yara Poland

O nawożeniu warzyw polowych podczas Agro Akademii mówił Wojciech Kopeć z firmy Yara Poland. Przekazał w swym wystąpieniu informacje o pozostałościach, jakie niektóre nawozy mogą pozostawiać w plonie. Jednym z metali ciężkich, który pod względem szkodliwości znalazł się w centrum uwagi ostatnio jest kadm. W skałach fosforytowych znajduje się wiele metali ciężkich, m.in. ten właśnie. Stwarza on problemy toksyczne. Może on trafiać na plantacje w rozmaity sposób. Jego główne źródła to naturalna zawartość w glebie, opady atmosferyczne, nawozy naturalne ale także nawozy fosforowe. Polskie gleby na ogół mają niską zawartość kadmu. Problemy w tym względzie występują wokół aglomeracji śląskiej, Siedlec czy Konina, a także ogólnie rzecz ujmując wzdłuż polsko-czeskiej granicy. Polska norma przewiduje, ze maksymalna dopuszczalna zawartość kadmu w nawozach to 50mg/kg suchej masy nawozu. Jednak w nawozach firmy Yara obecność tego mikroelementu jest znacznie poniżej najbardziej nawet restrykcyjnych norm. W tym względzie szczególnie dobrze prezentuje się Yara MilaComplex, w którym zawartość kadmu jest na bardzo małym, minimalnym poziomie. Jest szereg sposobów, które mogą pomóc w ograniczeniu akumulacji kadmu w roślinach. Przede wszystkim należy wybierać stanowiska o niskiej naturalnej zawartości tego pierwiastka. Można jednak radzić sobie z tym problemem poprzez aplikację preparatu na bazie kwasu ortokrzemowego Yara Vita Actisil. Jedno z jego działań polega na ograniczeniu akumulacji kadmu. W sytuacji niewielkich przekroczeń pomocne może okazać się podlanie roślin niewielką dawką szybko działającego azotu (saletra wapniowa Tropicote), względnie potasu (saletra potasowo wapniowa Unika Calcium). Zawsze warto też stosować nawozy o jak najmniejszym udziale tego metalu, jak wspomniany już YaraMila Complex.

Pozostałości ś.o.r. wykrywane w warzywach w 2018 roku

Dr Artur Miszczak mówił o wynikach badań prób warzyw

Dr Artur Miszczak z Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności informował zebranych na Agro Akademii o wynikach kontroli żywności prowadzonych przez tę jednostkę w 2018 roku. W Europie oceniane było 1383 substancji aktywnych. Polskie władze zdecydowały się na zalegalizowanie 261 różnych substancji, które mogą wchodzić w skład ś.o.r. Obecnie w Polsce rejestracje posiada 2210 produktów je zawierających. Najliczniejsze są preparaty chwastobójcze (904) i fungicydy (790). Mniej jest insektycydów, akarycydów i rodentycydów (355), a jeszcze mniej regulatorów wzrostu, repelentów i atraktantów (160). Wybór instrumentów do ochrony upraw ogólnie jest zatem dość szeroki. Jednak problemem jest stosowanie preparatów niezgodnie z ich etykietą. Badania w ZBBŻ prowadzono od maja do grudnia 2018 roku. Pobrano 467 prób z terenu całej Polski z 23 gatunków warzyw. Najliczniej badano kapustę pekińską i marchew. Z pierwszego z tych gatunków pobrano 89 prób. Nieco ponad 60% nie wykazało niewłaściwych uzyć ś.o.r., jednak w 17% wykryto przekroczenia, a w 22% nieprawidłowości. W jednej próbie było aż 11 (!) pozostałości różnych substancji aktywnych. Niektóre sieci handlowe deklarują, że nie przyjmują towaru z więcej niż 4 pozostałościami. Od producentów marchwi pobrano 66 prób. Sytuacja tu była lepsza, bo 83% prób nie wykazało nieprawidłowych rezultatów. W 15% próby wykazały nieprawidłowe stosowanie ś.o.r., a tylko raz stwierdzono przekroczenie NDP. W rezultacie dość intensywnej ochrony marchwi z reguły w suszu marchwiowym wykrywa się rutynowo 25-30 pozostałości po stosowanych środkach. W przypadku brokułów 76% prób ( z 33 pobranych) było poprawnych, w 12% wykryto nieprawidłowości, zaś w kolejnych 12% przekroczenia . Za przekroczenie uważa się osiągnięcie poziomu 200% NDP. Żadnych problemów nie znaleziono w próbach buraków ćwikłowych czy cebuli. Ogółem, w pobranych próbach warzyw 71,5% z nich nie dało wyników dyskwalifikujących badaną żywność, 22,5% wykazało nieprawidłowości, a 6% przekroczenia – w większości w kapuście pekińskiej.