Biodegradacja – na czym polegaProfesjonalna uprawa roślin wymaga zaznajomienia się z wieloma przemianami zachodzącymi w środowisku. Zrozumienie tego, co to jest biodegradacja i na czym polega, to natomiast kluczowe aspekty dla odpowiedzialnego planowania swoich dalszych działań w ramach opieki nad uprawą.

W poniższym artykule wyjaśniamy najważniejsze kwestie dotyczące biodegradacji.

Biodegradacja – co to jest?

Mianem biodegradacji nazywa się proces naturalnego rozkładu substancji organicznych, którego dokonują mikroorganizmy, takie jak bakterie lub grzyby. Podczas takiego rozkładu z substancji powstają proste związki chemiczne, w tym woda, dwutlenek węgla czy związki organiczne.

W wyniku biodegradacji substancje organiczne są rozkładane na drobne cząsteczki, które następnie mogą być wchłaniane przez środowisko naturalne. Ma to ogromne znaczenie dla ekosystemów, ponieważ w ten sposób istnieje możliwość wykorzystania wybranych substancji na różne sposoby.

Związki organiczne po przekształceniu wykorzystywane są przez inne organizmy w łańcuchu pokarmowym. Dzięki temu substancje nie gromadzą się w środowisku, a zatem nie powodują zanieczyszczenia. Funkcjonowanie zjawiska biodegradacji chroni zatem przed pojawieniem się negatywnych skutków dla zdrowia oraz całych ekosystemów.

Biodegradacja – co to jest i czego dotyczy?

Proces biodegradacji odnosi się do naturalnej zdolności organizmów do rozkładania substancji organicznych na prostsze składniki chemiczne. Może dotyczyć między innymi żywności, czyli organicznych resztek spożywczych, jako że są podatne na rozkład. Temu procesowi podlegają również części roślin, takich jak obumarłe liście, gałęzie, a nawet całe pnie.

O biodegradacji mowa również w przypadku wyrobów papierowych oraz tkanin (zwłaszcza tych powstałych z naturalnych włókien). Co ciekawe, również niektóre tworzywa sztuczne, takie jak kwas mlekowy czy polihydroksyalkaniany (PHA), są biodegradowalne przy zapewnieniu odpowiednich warunków do rozkładu.

Co to jest biodegradacja i na czym polega?

Proces biodegradacji rozpoczyna się wtedy, gdy mikroorganizmy zaczynają rozkładać związki organiczne za pomocą wydzielanych przez siebie enzymów. Katalizatory te umożliwiają rozbicie złożonych cząsteczek na mniejsze fragmenty, które mogą być później metabolizowane przez mikroorganizmy jako źródło energii i składników odżywczych. W rezultacie takiej reakcji powstają wspomniane wcześniej produkty uboczne.

Przebieg procesu biodegradacji zależy jednak od wielu różnych czynników. Istotne są rodzaj substancji organicznej, obecność odpowiednich mikroorganizmów, ale także wilgotność, temperatura, dostęp do tlenu czy odczyn pH. Łatwo rozkładalne substancje organiczne, w tym żywność i rośliny, ulegają temu procesowi w stosunkowo krótkim czasie. Natomiast trwalsze tworzywa mogą wymagać zastosowania specjalnych warunków, aby biodegradacja w ogóle się rozpoczęła.

Dobrze przeprowadzony proces biodegradacji jest istotny nie tylko z punktu widzenia ograniczenia zanieczyszczeń środowiskowych, ale również utrzymania różnorodności przyrody.