Restrukturyzacja małych gospodarstw 2023 – warunki, kiedy?Rolnictwo jest prężnie rozwijającą się dziedziną gospodarki, w ramach której można myśleć o dalszym rozwijaniu swojej działalności. Nie tylko duże gospodarstwa mogą liczyć na udział w programach restrukturyzacyjnych. Obecnie również mniejsze działalności podlegają takiemu działaniu, czego dowodem jest program restrukturyzacji małych gospodarstw 2023. Kiedy się on odbywa i co należy wiedzieć na ten temat?

Czym jest restrukturyzacja małych gospodarstw 2023?

Restrukturyzacja w rolnictwie to wieloetapowy proces, w ramach którego dokonuje się licznych zmian w organizacji, strukturze, sposobie zarządzania lub funkcjonowania gospodarstw rolnych. Celem takiego działania jest dostosowanie gospodarstwa do zmieniających się warunków rynkowych i ekonomicznych, ale także bieżących czynników społecznych oraz środowiskowych. Restrukturyzacja małych gospodarstw 2023, tak jak każda inna odsłona projektu, wynika z wielu przesłanek. Zmiany w polityce rolnej, rosnące wymagania konsumenckie czy presja konkurencyjna – wszystko to wpływa na konieczność zastosowania odpowiednich zmian. Potrzeba zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi również nie przechodzi bez echa, jako że z roku na rok obserwuje się coraz większe pogorszenie stanu naturalnego środowiska. Celem restrukturyzacji małych gospodarstw 2023 jest zwiększenie efektywności, rentowności, konkurencyjności i trwałości gospodarstw rolnych.

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2023 – warunki przystąpienia do programu

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2023 to program skierowany zarówno do tych rolników, którzy skorzystali już z bliźniaczego programu od 2017 roku do roku ubiegłego i zakończyli jego realizację, jak i dla tych, którzy dopiero są w jego trakcie. Beneficjentem może być również rolnik, który wcześniej korzystał już z możliwości modernizacji, jednakże próg wielkości gospodarstwa nie przekroczył 25 tys. euro. Restrukturyzacja małych gospodarstw 2023 jest oczywiście skierowana również do tych rolników, którzy wcześniej nie mieli okazji w podobnych programach uczestniczyć.

Uczestnicy przedsięwzięcia zainteresowani pozyskaniem wsparcia finansowego będą musieli wykazać zdolność do wniesienia wkładu na poziomie 15%, jako że agencja finansuje inwestycje maksymalnie do poziomu 85%. W nowej edycji programu restrukturyzacji wnioskujący musi już na samym początku wykazać, że ze sprzedaży płodów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie wyniósł nie mniej niż 5 tys. złotych.

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2023 – kiedy składać wnioski?

Warunkiem przyjęcia do programu wsparcia dla gospodarstw rolnych jest oczywiście złożenie wymaganego wniosku w odpowiednim terminie. W edycji na rok 2023 nabór trwa od 1 do 31 sierpnia. Rolnicy mają zatem dokładnie miesiąc na zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów i przedstawienie ich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa. Obecnie wnioski składane są drogą elektroniczną, a w panelu właściciela gospodarstwa będą pojawiać się ewentualne powiadomienia o nieprawidłowościach czy inne informacje na temat rekrutacji do programu.