BREXIT nadciąga! Co warto wiedzieć
1 stycznia 2021 roku kończy się okres przejściowy w relacjach z Wielką Brytanią. Oznacza to, że wymiana handlowa będzie się odbywała na zasadach dotyczących krajów trzecich – podkreślił sekretarz stanu Ryszard Bartosik podczas specjalnej konferencji prasowej poświęconej brexitowi. Wiceminister zwrócił również uwagę na fakt, że w dalszym ciągu trwają negocjacje pomiędzy Unią Europejską, a Wielka Brytanią. Dlatego też nie wszystkie rozwiązania i zasady są już znane. Co jednak już wiadomo?

Wielka Brytania to nasz drugi partner handlowy po Niemczech. W okrasie styczeń – lipiec wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych osiągnęła poziom 1,9 mld euro co oznacza wzrost o 6 procent w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, i to pomimo trudności spowodowanych pandemią – zaznaczył sekretarz stanu.

Wiceminister podkreślił, że polska administracja od dłuższego czasu prowadzi działania informacyjne na temat brexitu, które adresowane są do przedsiębiorców. Wiodącą rolę w tym zakresie pełnią Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz kancelaria Prezesa rady Ministrów. W działania informacyjne włącza się również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki nadzorowane tj. Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

– Przygotowaliśmy m.in. ulotkę informacyjną ze wskazówkami dla przedsiębiorców, która będzie do pobrania na stronie internetowej ministerstwa oraz zamieszczona w Biuletynie informacyjnym resortu – dodał sekretarz stanu Ryszard Bartosik. (do pobrania TUTAJ)

Zaapelował jednocześnie do przedsiębiorców o monitorowanie na bieżąco komunikatów administracji rządowej. Wszystkim nam powinno zależeć na utrzymaniu jak największej płynności wymiany handlowej z tak ważnym dla Polski partnerem – podkreślił wiceminister.

Zmiany dotyczą również wymiany handlowej produktami pochodzenia roślinnego o czym poinformował główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski. – W zakresie obrotu produktami pochodzenia roślinnego zmiany będą również wprowadzane stopniowo, w tym od 1 kwietnia będą już pobierane opłaty – powiedział główny inspektor Andrzej Chodkowski.  Poinformował ponadto, że po 1 kwietnia 2021 roku większość owoców i warzyw będzie musiał posiadać świadectwa fitosanitarne, a od lipca dotyczyć to będzie większości produktów pochodzenia roślinnego.

Główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Andrzej Romaniuk podkreślił, że importowane produkty, które będą ujęte w wykazie znajdującym się w rozporządzeniu Ministra będą podlegały obowiązkowej kontroli jakości handlowej. – Importer będzie składał wniosek do właściwego inspektoratu wojewódzkiego wniosek o kontrolę jakości handlowej i po pozytywnym jej wyniku otrzyma decyzję o dopuszczeniu produktu do obrotu – powiedział inspektor Andrzej Romaniuk. Poinformował ponadto, że obrót produktami ekologicznymi będzie się odbywał bez zmian do końca 2021 roku, natomiast produkty posiadające unijne oznakowanie geograficzne nie będą już miały ochrony unijnej.

Przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Paweł Wyszyński przypomniał, że rolą reprezentowanej przez niego instytucji jest wydawanie pozwoleń na przywóz i wywóz produktów rolno-spożywczych. – Musimy pamiętać, że w nowej rzeczywistości konieczne będzie dokonywanie czynności celnych – podkreślił. Dodał jednocześnie, ze cały czas KOWR prowadzi działania informacyjne i promocyjne wspierające polskich przedsiębiorców na zagranicznych rynkach.

Więcej informacji można uzyskać w serwisie: https://www.brexit.gov.pl/

źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo