Buraki czerwone mogą być niesmaczne! Dlaczego?Czy buraki czerwone mogę być nie smaczne? Okazuje się, że tak, a niewłaściwy smak, a może precyzyjniej zawartość cukrów w tym warzyw może podstawą reklamacji przez firmy badające brix. Jak informował Tadeusz Kozyra podczas szkolenia z zakresu uprawy warzyw zorganizowanego 14 stycznia w Charsznicy, za zbyt małą zawartość cukrów odpowiada kilka czynników.

Dziś już nie wystarczy kierować do sprzedaży, ładnych, o odpowiedniej wielkości buraków czerwonych. Konsumenci, a co za tym sprzedawcy zwracają coraz częściej uwagę na ich smak – informował T. Kozyra. Dlatego np. w firmie Amplus, na etapie przyjmowania buraków czerwonych do sprzedaży za pomocą refraktometru bada się w nich zawartość cukru. Minimalną wartością oBrix decydującą o przyjęciu tego warzywa do dalszej sprzedaży jest 10oBrix. Większość dostawców oferuje jednak buraki czerwone zawierające 11-12oBrix.

Niestety zdarzają się też przypadki, że buraki czerwone są bardzo ładne, ale nie smaczne, bo zawierają bardzo mało cukru. Powodem tego może być np. porażenie buraków przez chwościka buraka. Szkodnik ten uszkadzając liście, zaburza fotosyntezę i gromadzenie w bulwie odpowiedniej ilości cukrów. Szczególnie groźne jest to w końcowej fazie wzrostu. Wówczas doprowadza do intensywnego wytwarzania przez buraki nowych, intensywnie zielonych liści. Wzrost nowych liści w tym czasie, odbywa się w większości kosztem cukrów zgromadzonych w korzeniach. Dlatego bardzo ważne jest zwalczanie tego szkodnika. Czasami pomocna okazuje się również uprawa odmian mało podatnych na tego szkodnika. 

Błędem jest również obcinanie na kila tygodni przed zbiorem liści. Producencie, tak postępują czasami, w obawie o przerastanie buraków. Oczywiście zdaje to egzamin, jednak wyrastające z korzeni nowe liście pobierają zgromadzone w nich cukry. Taki zabieg może spowodować, że buraki nie będą spełniały oczekiwanych norm, jeśli chodzi o zawartość cukru.