Cebula w przechowalni na Konferencji Cebulowej, cz. II

Jedna z nowych odmian cebuli czerwonej które maja się pojawić w ofercie Syngentaczerwona prezentowana podcza Konferencji Cebulowej


Kujawskie spotkanie plantatorów cebuli posłużyło za okazję do rozmów o różnych aspektach uprawy tego gatunku. Oprócz tematyki odmianowej i uprawy pasowej, opisywanych w pierwszej części relacji, sporo mówiono także na temat nawożenia. Ważnym tematem była uprawa cebuli z rozsady, która staje się coraz popularniejsza. Obecność przedstawicieli banku sprawiła, że przedyskutowano również metody finansowania produkcji cebuli i innych warzyw.

Nawożenie kluczem do wysokich plonów

Stoisko TAP podczas Konferencji Cebulowej

Konferencja Cebulowa miała program wyładowany wystąpieniami z zakresu różnych obszarów uprawy cebuli. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Timac Agro Polska zachęcali do kontaktów z doradcami tejże firmy celem ustalenia najlepszej, najlepiej dostosowanej do potrzeb strategii żywienia roślin. W gamie produktów oferowanych przez TAP znajduje się wiele interesujących nawozów. Terenowi doradcy wyposażeni są w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, który pozwala ustalić aktualne potrzeby roślin na plantacjach. Dzięki temu można na bieżąco racjonalizować program żywieniowy i maksymalizować plon.

Cebula z rozsady zyskuje popularność

Daniel Babij z Grupy Mularski wylicza zalety uprawy warzyw z rozsady

Efekt wysokiego plonu można uzyskać także dzięki zakładaniu plantacji z dobrej jakości rozsady. Akurat w przypadku cebuli taki wariant dopiero zyskuje popularność. Pierwsze doświadczenia w uprawie tego gatunku z rozsady są jednak obiecujące, a przy odpowiednich cenach plonu, także racjonalne finansowo. Pewnym atutem jest możliwość ograniczenia liczby zabiegów herbicydowych, co bezpośrednio wpływa na ogólny koszt prowadzenia plantacji. W ofercie Grupy Mularski znajduje się szeroki wachlarz rozsady gatunków i odmian warzyw, które plantatorzy mogą zamówić. Przybyły na Konferencję Cebulową Daniel Babij, reprezentujący Grupę Mularski, zachęcał wszystkich do skorzystania z gotowej rozsady, która ma dobra jakość, jest zawsze dostarczona na czas i co najmniej w ilości zamówionej, a niekiedy także z nadwyżką.

Jak sfinansować inwestycje?

Monika Lewandowska omawia instrumenty finansowe dla rolników z oferty BS w Toruniu

Konferencja Cebulowa była wydarzeniem, którego organizację zdecydował się wesprzeć BS w Toruniu. Przedstawicielki tego banku, Monika Lewandowska i Beata Szymczak przedstawiła instrumenty finansowe, jakie może on zaoferować plantatorom. Kredytem inwestycyjnym można finansować zakup użytków rolnych, budowę i przebudowę budynków gospodarczych, zakup maszyn i urządzeń oraz ciągników rolniczych. W ofercie podmiotu są także kredyty preferencyjne klęskowe. Aż 40% klientów BS w Toruniu stanowią rolnicy. Skorzystali oni z 44% kredytów, jakie bank ten udzielił klientom biznesowym ogółem. Ich wartość tylko w 2018 roku wyniosła 40 mln zł.

Przedstawicielki BS w Toruniu