Cebule na 2024. Cz. II Choroby i szkodniki  

W trakcie szkolenia „Cebula bez tajemnic”, które odbyło się 10 stycznia w Wielkopolsce koło Miłosławia w ramach projektu Elite Onion Club realizowanego przez firmę Hazera, nie zabrakło ciekawych wątków poświęconych agrotechnice cebuli. Wśród kluczowych, omawianych kwestii było oczywiście zwalczanie chorób i szkodników.

Piotr Borczyński, specjalista do spraw warzywnictwa z KPODR Minikowo, poruszył ważny w uprawie cebuli temat zwalczania chwastów i ochrony przed chorobami. Jeśli chodzi o dostępne herbicydy w tegorocznych zaleceniach uprawowych nie ma zmian jeżeli chodzi o rejestracje nowych produktów czy wykreślenie z rejestru jakiś herbicydów.

Jak zwykle największy problem producenci mają z walką z chorobami. W ubiegłym sezonie ze względu na to, że pogoda była bardzo zmienna wystąpiło sporo problemów z mączniakiem rzekomym. Tam gdzie plantacje były obficie nawadniane spowodował on dość szybkie zniszczenie szczypioru. Co prawda był już sierpień, ale jednak takich cebul nie da się zbyt długo przechować. Dlatego ważne było realizowanie prawidłowej ochrony zgodnie z aktualnym programem ochrony. W lepszym przygotowaniu się do sezonu polecamy również lekturę „Przewodnika po uprawie cebuli na rok 2023„.

Choroby cebuli odglebowe

Kolejnymi problemami ze względu na bardzo ciepłe miesiące letnie okazały się fuzarium i różowienie korzeni. Niestety do tej pory nie ma zarejestrowanych żadnych produktów chemicznych do zwalczania tych chorób. Pozostaje tylko ochrona biologiczna, która jest dość trudna w zastosowaniu i musi być stosowana zapobiegawczo, a nie interwencyjnie. Producenci jednak mają duże problem z oceną porażenia roślin przez choroby odglebowe. Zwykle widzą objawy jak zainfekowane jest duży procent roślin, a wtedy jest już zbyt późno na stosowanie jakichkolwiek produktów biologicznych.

Zamieranie cebuli spowodowane przez Fusarium

Na plantacjach porażanych przez fuzarium można stosować preparaty zawierające grzyby z rodzaju Trihoderma np. produkt zawierający grzyb Trihoderma harzianum T 34 (Trianum P) przed siewem nasion mieszając produkt z opryskaną nim glebą. Niestety produkt działa w glebie około 12 tygodni co jest czasem zbyt krótkim. Z tego też względu należy zabieg powtórzyć około połowy czerwca. Wykonuje się  go na wilgotną glebę, w dużej ilości wody i jeżeli jest to możliwe włączyć delikatne nawadnianie plantacji, aby wpłukać zarodniki tego grzyba do gleby. Można również wykonać zabieg produktem mikrobiologicznym zawierającym kilka szczepów różnych organizmów o nazwie Microbiotix Prevent. Jeżeli chodzi o różowienie korzeni, warto na początku infekcji zastosować również Polyversum WP i ewentualnie powtórzyć zabieg tym produktem po 2 tygodniach. Produkt należy zastosować zgodnie z etykietą. Każde odstępstwa niestety pogarszają działanie grzybów w glebie.

Wciornastek tytoniowiec w cebuli

Kolejnym problem, który występuje od kilku i sprawi wiele szkód jest wciornastek tytoniowiec. Niestety producenci zbyt późno zaczynają go zwalczać, a także używają na początek produktów o działaniu kontaktowym, a nie systemicznym. Tak więc ochronę przed tym szkodnikiem warto rozpocząć takimi produktami jak Movento 100 SC. Zabieg tym insektycydem należy wykonać w czasie kiedy na plantacji pojawiają się pierwsze owady dorosłe wciornastka. Dobrze wykonany zabieg będzie zapewniał ochronę przez okres nawet około 3 tygodni. Przy dużej presji owadów trzeba wykonywać zabiegi produktami kontaktowymi zawierającymi acetamipryd, spinosad czy pyretroidami. Po 3 tygodniach od pierwszego zabiegu Movento 100 SC należy wykonać jeszcze raz zabieg produktem Movento 100 SC lub Benevia 100 OD. Następnie pomiędzy zabiegami dalej opryskujemy plantacje produktami kontaktowymi. Można też wykorzystać technologie kompleksowego wsparcia cebuli, promowanej w programie przygotowanym w ramach zaleceń DSG przez firmą Osadkowski. Oczywiście korzystając z proponowanych w tym programie rozwiązań nie wolno pomijając zabiegów produktami systemicznymi.

Susza powoduje nasilenie presji wciornastków, które rozwijają się wtedy bardzo szybko

c.d.n.