Cebulowe plantacje w pierwszych dniach czerwca – raport z PL i CzechWarunki pogodowe w maju były nietypowe. Po gorącym kwietniu, nadal przeważały wysokie temperatury. Ilość opadów była znikoma w większości regionów Polski. Przełożyło się to w znaczący sposób na kondycję i wzrost i rozwój wszystkich gatunków warzyw. W szczególny sposób dotyczyło to cebuli. W wielu regionach szybkie wysuszenie gleby spowodowało bardzo niewyrównane wschody. Tak więc na wielu polach występuje naraz kilka faz rozwojowych. Sprawia to trudność w prowadzeniu dalszej agrotechniki. Dotyczy to trafności decyzji co do użycia pestycydów – herbicydów w szczególności.

Największe problemy występują w regionach centralnej i południowo wschodniej Polski. Duże problemy występują również na części Wielkopolski, Świętokrzyskiego i Małopolski.

Dolny Śląsk, Śląskie

Kondycja cebuli na południowo zachodnich terenach Polski jest bardzo różna. W gospodarstwach gdzie siewy zostały wykonane wcześnie oraz umiejętnie posługiwano się herbicydami, kondycja i wyrównanie jest bardzo dobre. Jest jednak wiele gospodarstw w których nierównomierne wschody są przyczyną wielu problemów wynikających z tego faktu.

Małopolska, Świętokrzyskie

W gospodarstwach Małopolski i Świętokrzyskiego zdecydowanie zabrakło wody. Pomimo zwięzłej dobrej gleby wystąpiły duże problemy z wschodami oraz właściwą obsadą roślin. Na udanych plantacjach cebuli, postęp we wzroście limitowany jest dostępnością wody, a ponieważ zdecydowana większość plantacji nie jest nawadniana, nadal jest wiele problemów.

Mazowsze

W tym regionie wysokie temperatury pomimo wysokiego poziomu agrotechnicznego (deszczowanie , plantacje wielkoobszarowe) też sytuacja jest bardzo zmienna. Są plantacje na których pod koniec maja notowano 4-5 liść, ale są i takie w których drugi liść dopiero się tworzy.

Czechy

Nasi południowi sąsiedzi szybko przystąpili do siewów cebuli. Poziom przygotowania farm do deszczowania jest wysoki. Ponadto wiele plantacji nawadnianych jest kropelkowo w połączeniu z fertygacją. Dlatego sytuację na większości farm można określić jako relatywnie dobrą.

Pozostałe regiony Polski na http://onionleader.warzywapolowe.pl/cebulowe-plantacje-w-pierwszych-dniach-czerwca-raport-z-pl/