Rynek podrabianych środków ochrony roślin w Polsce, może stanowić poważy problem. Szacuje się stanowią one nawet 10-15% całkowitego rynku pestycydów w Polsce. Skutki tego ponoszą plantatorzy, którzy je stosują, a efektem tego bywa niekiedy całkowite zniszczenie plantacji. Dochodzi do skażenia płodów rolnych a także zatrucia środowiska naturalnego. Temat podróbek poruszany był podczas spotkania jakie 2 grudnia w Warszawie zorganizowała firma Sumi Ago Poland (czytaj również).

Mec. Włodzimierz Olejnik mówi o zwalczaniu nielegalnego obrotu ŚOR
Mec. Włodzimierz Olejnik mówi o zwalczaniu nielegalnego obrotu ŚOR

Ciekawe informacje przekazał zebranym słuchaczom także Mec. Włodzimierz Olejnik. W wyniku współpracy Sumi Agro ze służbami mundurowymi przechwycono od 2014 roku prawie 1,5 tony podrobionego Mospilanu. W minionym roku zatrzymań celnych było 77, w bieżącym 110. W ciągu ostatnich 14 miesięcy zapadło 8 wyroków skazujących na warunkowe pozbawienie wolności, kary i grzywny, a w jednym wypadku sąd wymierzył karę 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Poza służbami celnymi firma współdziała także z przedstawicielami policji i PIORiN-u. Funkcjonariusze są szkoleni, ich umiejętności w zakresie identyfikacji fałszerstw stale rosną. Sumi Agro podejmuje także działania w zakresie monitorowania portali internetowych, targów sadowniczych, jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, a także jednym z twórców portalu www.falszywepestycydy.org.pl . W obrocie pojawiają się też czasem biocydy, które są przedstawiane sadownikom jako zamienniki insektycydów. Celem działań jest eliminacja podrabianych ŚOR i wycofanie ulotek i broszur rozpowszechniających nieprawdziwe informacje na temat biocydów. Zadania te są godne pochwały, gdyż zdarzają się przypadki zastosowań preparatów niewiadomego pochodzenia prowadzących do zniszczeń całych plantacji. Opryskiwanie plantacji nielegalnymi produktami nawet jeśli nie prowadzi do zagłady uprawianych roślin sprawia, że na rynek trafia spora ilość owoców, które mogą zawierać toksyczne substancje i stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Wedle szacunków Sumi Agro sfałszowane ŚOR mogą mieć 10-15% udział w rynku.