Podczas spotkania w Balinie prezentowano nie tylko nowe odmiany cebuli, ale poruszane były zagadnienia związane z ochroną tego gatunku. Informacja na ten temat przekazał Marcin Chojecki z firmy BASF. Podkreślał tu znaczenie dobrej ochrony przedzbiorczej, która zapewnia długie i dobre przechowywanie cebuli po zbiorach.