Jednym z kluczowych czynników, który decyduje o wysokości pozyskiwanych plonów cebuli jest uzyskanie wyrównanych wschodów i utrzymanie optymalnej obsady roślin. O tym jak to osiągnąć mówił Władysław Tokarczyk z Syngenta, podczas Konferencji Cebulowej, jaka miała miejsce 8 stycznia w Rojewie.

Wpływ na utrzymanie właściwej obsady roślin na powierzchni uprawnej ma m.in. poprawne przygotowanie gleby do siewu nasion. Przede wszystkim trzeba pamiętać o zmianowaniu i unikaniu uprawy cebuli w monokulturze. Ważne jest uregulowanie odczynu gleby (optymalne to 6,5 – 7), i wreszcie odpowiednia uprawa gleby. Szczególnie zespół uprawek przedsiewnych, powinien zapewnić dobre wyrównanie i spulchnienie gleby, ale tylko wierzchniej jej warstwy i to na jednakowej głębokości. Dzięki temu można będzie zapewnić dobre podsiąkanie wody i podczas siewu umieścić nasiona na jednakowej głębokości. Ważna będzie tu również właściwa głębokość siewu nasion i termin kiedy jest to wykonywane. Często popełnianym błędem jest też zbyt wczesny siew nasion cebuli. Przyjmuje się co prawda, że minimalna temperatura do wschodu nasion cebuli wynosi koło 6°C, ale wtedy wschody są wydłużone, a przy tym nasiona narażone w dużym stopniu na atak szkodników i patogenów. Cebule typu rijnsburger powinny być wysiewane miedzy 25 marca a 15 kwietnia, podczas gdy odmiany w typie hiszpańskim między 5 a 20 kwietnia.

Również głębokość siewu nasion, powinna być każdorazowo dopasowana do aktualnych warunków i sytuacji na danym polu. Przyjmuje się generalnie, że nasiona cebuli powinno się wysiewać na głębokość 2,5-3 cm. W sytuacji gdy jest sucho i nie ma możliwości nawadniana upraw, lepiej będzie wysiać nasiona głębiej (3,5-4 cm) tak by wykorzystać maksymalnie wodę z podsiąkania i uzyskać równe wschody.

Nierównomierne wschody mogą być efektem wielu czynników
Nierównomierne wschody mogą być efektem wielu czynników

Ważne są również zabiegi posiewane w tym zabiegi przeciwko szkodnikom (śmietce cebulance) i zwalczające chwasty. W ostatniej fazie tuż przed wschodami cebuli warto jest wykonać ostatnie zabiegi herbicydowe, które pozwolą zredukować zachwaszczenie przez możliwie długi okres czasu.

Główne czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na obsadę cebuli to:

– nierównomierne wschody na skautek nieodpowiedniego przygotowania gleby lub źle dobranej głębokości siewu nasion;

– susza w czasie wschodów;

– zaskorupienie gleby w momencie wschodów;

– źle dobrane herbicydy lub ich dawki;

– wydłużenie wschodów na skutek niekorzystnych warunków pogodowych;

– uszkodzenie młodych roślin przez szkodniki (głównie śmietka)

 

Podstawowym problemem w uprawie cebuli, który zarazem ma ogromny wpływ na wzrost i plonowanie jest stosowanie herbicydów – niewłaściwy ich dobór (do fazy wzrostu, warunków pogodowych) czy też pora ich zastosowania, może skutkować znaczącym spadkiem plonów nawet o 20-30%. Nie da się w tym przypadku stworzyć sztywnego programu zwalczania chwastów w uprawie cebuli czy dać przed sezonem gotowych wytycznych co i kiedy użyć. W uparciu o obserwację roślin, warunków glebowych (wilgotność) i przebiegu pogody można jedynie dokonać poprawnie wyboru herbicydów do zastosowania na danym polu. Ważne jest tu bowiem nie tylko to by były skuteczne, ale również jak mniej zaszkodziły młodym roślinom. W tym celu należy uważnie obserwować rośliny, żeby np. stwierdzić czy mają one nalot woskowy – gdy go brakuje młode rośliny są bardziej wrażliwe na działanie środków ochrony roślin, zwłaszcza herbicydów. Newralgiczny w uprawie cebuli i zarazem najtrudniejszy, jest okres od wschodów do fazy 2-3 liści. Wszelkie stresy na jakie narażone są młode rośliny w tym okresie (stosowanie środków ochrony, susza, silny wiatr) mocno przekładają się na późniejsze możliwości wzrostu i rozwoju.