Dofinansowanie działań polepszających jakość gleby
Na znacznych obszarach naszego kraju dominują gleby ubogie w materię organiczną. Coraz większa świadomość tego stanu rzeczy i negatywnych konsekwencji, które on niesie sprawiła, że począwszy od 10 listopada można ubiegać się o dofinansowanie zakupu preparatów poprawiających własności gleby w firmie Carbohort. Jej przedstawiciele, Sylwia Gabrysz i Dariusz Dziadkowski koordynują pomoc dla zainteresowanych ogrodników.

O projekcie „Czas na zmianę”

Z końcem pierwszej dekady listopada rusza projekt „Czas na zmianę”. Jego celem jest wsparcie rolnictwa świadomego, odpowiedzialnego, idącego w kierunku regeneracyjnym. Dzięki niemu produkty powstające z węgla brunatnego, takie jak kwasy humusowe czy substrat węglowy będzie można nabywać z dużym dofinansowaniem – informuje S. Gabrysz. D. Dziadkowski dodaje, że choć projekt rozłożony został na trzy miesiące, to pula środków finansowych przeznaczona na jego realizację jest ograniczona. Zachęca więc ogrodników do możliwie szybkiego kontaktu z firmą Carbohort w celu uzyskania wsparcia. Z przekazanych przez specjalistów z Carbohort informacji wynika, że pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mieć będą osoby, które zgłoszą się jako pierwsze.

Carbohumic
Carbohumic to gęsty ekstrakt humusowy pozyskiwany z węgla brunatnego

Podsumowanie najważniejszych informacji o projekcie

Główne cele projektu to:

– promowanie i wspieranie rolnictwa zrównoważonego, odpowiedzialnego

– regeneracja/rekultywacja polskich gleb

– propagowanie nawożenia organicznego

Projekt skierowany jest do rolników i ogrodników. Trwać on będzie od 10.11.2020 r. do 10.02.2021 r. Pula środków finansowych jest ograniczona. Aby z nich skorzystać i przeznaczyć je na zakup preparatów Carbohort wystarczy wysłać e-mail na adres biuro@carbohort.com. Koordynatorzy projektu skontaktują się z zainteresowanymi osobami i poinformują o dalszych działaniach jakie trzeba będzie podjąć i o szczegółach omawianego projektu.

Czytaj więcej o CARBOHUMIC: