Dopłaty dla producentów kalafiorów i brokułów 2023Rada Ministrów przyjęła 11 października 2023 r. projekt rozporządzenia, który przewiduje dodatkowe formy wsparcia skierowane do sektora rolno-spożywczego Mają być nim objęcie również producenci kalafiorów i brokułów. Na co mogą liczyć i do kiedy składać wnioski?

 

Rada Ministrów przyjęła 11 października 2023 r. projekt rozporządzenia, który przewiduje m.in. dodatkowe formy wsparcia skierowane do producentów kalafiorów lub brokułów. Wnioski w tej sprawie należy składać do 30.10.2023 r.

Jak informuje MRiRW uruchomiona ma być pomoc dla producentów rolnych,  którzy zawarli umowę dostawy na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów, a podmiot, z którym zawarli umowę dostawy, odmówił odbioru wskazanej w tej umowie dostawy całkowitej ilości kalafiorów lub brokułów i nie zapłacił za nie.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Producenci powinni złożyć wniosek w terminie do dnia 30 października 2023 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. Stawka tej pomocy  wynosi 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy kalafiorów lub brokułów. Pomoc będzie udzielana po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji UE.

Źródło: informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dopłaty dla producentów kalafiorów i brokułów