Dopłaty do nawozów 2023 – termin, od kiedy? Czy będą? – ARiMR

Warto skorzystać z tegorocznych dopłat do nawozów. Trzeba mieć jednak na uwadze, że programy wsparcia są ograniczone czasowo. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje na temat terminów składania wniosków o dopłaty do nawozów w 2023 roku.

Dopłaty do nawozów 2023 – na jakiej zasadzie działa taki rodzaj wsparcia rolników?

Dopłaty do nawozów w 2023 roku to środki finansowe przyznawane rolnikom w celu wspierania produkcji rolnej poprzez zniwelowanie kosztów zakupu nawozów sztucznych, które są istotnym elementem procesu nawożenia gleby i upraw rolniczych. Jako nawozy sztuczne klasyfikuje się te substancje, które dostarczają roślinom niezbędnych składników odżywczych. Najczęściej jest to azot, fosfor czy potas – związki te wspomagają wzrost roślin, ich rozwój i plonowanie. W roku 2023 istniej możliwości wsparcia finansowego na tym polu.

Dopłaty do nawozów, 2023 rok – dlaczego warto z nich skorzystać?

Dopłaty do nawozów w 2023 pomagają zrównoważyć koszty produkcji. Regularne stosowanie nawozów pozytywnie wpływa nie tylko na jakość czy wielkość plonu, ale również na kondycję gleby. Dodatkowo poprawne nawożenie roślin ogranicza ryzyko nadmiernego wypłukiwania składników odżywczych do gleby i wód (wypłukiwanie może przyczynić się do nadmiernego zanieczyszczenia). Wspierając rolników we właściwym nawożeniu przyczynia się również do ochrony środowiska.

Rodzaje dopłat do nawozów – 2023 rok

Program pomocy rolnikom na rok 2023 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w maju. Wsparcie ma zakładać możliwość zrekompensowania wzrost cen nawozów, jaki można obserwować na rynku. Pozyskane w ten sposób środki mogą również pomóc rolnikom w spłacie innych kosztów ponoszonych w gospodarstwie.

Termin składania wniosków o dopłaty do nawozów 2023

Po zaakceptowaniu programu pomocy w maju, miesiąc później uruchomiono procedurę wnioskowania dla rolników. ARiMR początek naboru wniosków ogłosiła 12 czerwca 2023, natomiast zakończenie naboru wniosków miało miejsce 31 lipca 2023 roku.